Alkohol, tobak & droger


 

Alkohol, tobak & droger

Beroende

Identifiera ditt förhållningssätt

Att vara beroende innebär ett tvångsmässigt förhållande till olika ämnen eller aktiviteter. Att vara beroende av ett ämne innebär att man t.ex inte har kontroll över sin användning av alkohol, droger, mediciner eller nikotin.

Det är nödvändigtvis inte själva ämnet eller aktiviteten som är föremål för beroendet, utan den upplevelse eller känsla som det ger. Sakta men säkert kan ett tvångsmässigt och allt djupare intresse, samt förlust av kontroll utvecklas. Det finns inte bara en orsak till varför beroende utvecklas.

Om du identifierar drag hos dig själv som kan tyda på beroende så betyder det inte att du är en sämre människa. Det är viktigt att du inser situationen och är redo att söka hjälp. Till exempel kan ett rusmedelsberoende börja i ganska ung ålder och fortsätta genom livet. Att hålla sitt missbruk hemligt och dölja det för sina närmaste är tungt, och ofta leder även hemligheterna till problem, inte enbart missbruket i sig

Du kan ha någon i din allra närmaste krets som har ett beroendeproblem. Hur förhåller du dig till denna person? Är du förstående eller dömande? Vill du diskutera saken öppet eller undviker du ämnet?

Du kan fundera på dessa frågor ensam och med dina närstående. Det är bra om du kan tala om saker som du funderar på med en pålitlig vuxen. Ibland kan en utomstående se situationen klarare och hjälpa dig förstå dina känslor.

Om du är kompis

  • Det är jättesvårt att stå bredvid och se på då någon annan skadar sig själv eller förändras till någon man inte riktigt känner igen.
  • Berätta om din oro för din kompis
  • Tala med någon vuxen, det kan vara en förälder, skolhälsovårdare eller någon annan vuxen du litar på
27.08.2019

Åldersgränsen för att dricka alkohol är 18 år. Alkohol som ämne verkar avslappnande och bedövande både på kroppen och hjärnan. Det kan kännas behagligt när man bara är lite påverkad, och därför använd...
Läs mera

27.08.2019

Blir du stannad av polis då du kör alkoholpåverkad leder det till rättsliga åtgärder. Straffet för rattfylleri / styrstångsfylleri / roderfylleri beror på hur allvarligt brottet bedöms vara enligt lag...
Läs mera

27.08.2019

Att köpa ut, att langa, är olagligt. Man får inte enligt lag köpa ut alkohol och tobak åt någon som är minderårig. Då man köper ut åt någon gör man sig skyldig till ett brott. Åldersgränsen finns till...
Läs mera

27.08.2019

Ett beroende är ett tillstånd som har börjat långsamt och sedan blivit starkare och starkare. Beroende har ofta några liknande teman. För att man skall kunna uppfylla kriterierna för att vara beroende...
Läs mera

27.08.2019

Alkohol är ett ämne som man både kan bli beroende av och missbruka. Det är svårt att ge något allmängiltigt svar på hur snabbt man kan bli beroende, eftersom det beror på bland annat hur ofta man dric...
Läs mera