Droger

Droger

Droger är gifter som påverkar människans hjärna eller nervsystem på ett eller annat sätt. Det finns svagare och starkare droger. Man bör komma ihåg att det finns allvarliga risker förknippat med alla typer av droger och att också svaga droger kan vara mycket farliga om de används regelbundet under en längre tid. Det finns alltså inga ofarliga droger.

Man blir fysiskt och psykiskt beroende av alla droger, och det kan vara mycket svårt att sluta med drogerna om de blir en del av vardagen. Vid användning av intravenösa droger finns dessutom alltid en risk för smittosjukdomar.

När man köper droger har man inte en aning om vad dessa droger innehåller eller hur starka de är. Skillnaden i utseende mellan olika droger är oftast rätt så liten, vilket innebär att du kan bli lurad. Det är mycket svårt att avgöra hur stark drogen man köper är, vilket innebär att det alltid finns risk för att man använder för stor mängd på en gång. I värsta fall kan detta leda till en överdos och resultera i döden.

Det är speciellt farligt att blanda olika droger vid samma tillfälle, eftersom drogerna förstärker varandras effekt på ett oberäkneligt sätt. Kombinationen av olika droger kan till exempel rubba hjärtat eller slå ut livsviktiga funktioner i hjärnan.

Identifiera ditt förhållningssätt

Att vara beroende innebär ett tvångsmässigt förhållande till olika ämnen eller aktiviteter. Att vara beroende av ett ämne innebär att man är fäst vid alkohol, droger, medicin eller nikotin till exempel. Aktiva beroenden är till exempel spelberoende och internetberoende. Här kan du läsa mera om beroende.

Vad anser du om beroende? Nästan alla känner någon som har problem som man nödvändigtvis inte diskuterat, även om en öppenhet är bättre i den här saken än att inte tala om sakerna. Identifierar du något beroende hos dig själv? Om du gör det kan du fundera på hur det påverkar dig och dina nära.

Det är nödvändigtvis inte själva ämnet eller aktiviteten som är föremål för beroendet, utan den upplevelse eller känsla som det ger. Sakta men säkert kan ett tvångsmässigt och allt djupare intresse samt förlust av kontroll utvecklas. Det finns inte bara en orsak för varför beroende utvecklas.

Om du identifierar drag hos dig själv som kan peka mot beroende så betyder det inte att du är sämre eller mer misslyckad människa. Det är viktigt att du inser situationen och är redo att söka hjälp. Till exempel kan ett rusmedelsberoende börja som rätt ung och fortsätta genom livet. Därför leder hemlighållande eller ett svartvitt tankesätt inte framåt.

Du kan ha någon i din allra närmaste krets som har ett beroendeproblem. Hur du förhåller dig till denna person säger även mycket om dig själv. Är du förstående eller dömande? Vill du diskutera saken öppet eller undviker du ämnet?

Du kan fundera på dessa frågor ensam och med dina närstående. Det är bra om du kan tala om saker som du funderar på med en pålitlig vuxen, så som kanske en lärare eller en idrottstränare. Ibland kan en utomstående se situationen klarare och hjälpa dig förstå dina känslor.

Nyttan med att vara rusmedelsfri

Att välja en rusmedelsfri livsstil är ett lyckat beslut som du kan vara stolt över. Du har mer tid för hobbyn och studier. Du märker att du är vaken och pigg och enkelt lär dig nytt.

För en idrottande ungdom är det absolut viktigt att vara rusmedelsfri, bland annat eftersom risken för olyckor minskar om du är nykter. Utan rusmedel kan du även göra andra långsiktiga planer och du har antagligen en bättre ekonomi än dina kompisar som slösar pengar på rusmedel vecka ut och vecka in.

Hälsan är en viktig investering och du påverkar den själv. Du får bättre sömn och märker om du är trött i och med att rusmedlen inte påverkar din kropps naturliga rytm. Om du festar utan rusmedel kommer du ännu nästa dag ihåg vad som hänt och du behöver inte fundera på om du gjorde bort dig medan du var påverkad eller inte.

Rusmedelsfri orkar du fokusera på relationer som kräver växelverkan och sociala färdigheter.

Vem lyssnar och var får man hjälp?

Det är jättebra om du är modig och ingriper om någon av dina nära och kära har ett beroendeproblem. Ta även itu med ditt eget beroendeproblem så snabbt du kan. Ju tidigare man söker efter hjälp desto bättre är det. Vem som helst som blir orolig kan ingripa. Ingen kan göra ändringen själv. Om problemet förlängs blir det ofta värre och mer omfattande.

Om du går i skolan eller studerar är det mest naturligt att vända sig till skolhälsovårdaren. Du kan även börja behandla saken med ett besök hos en hälsovårdare eller läkare på hälsovårdscentralen. I Finland finns även A-klinikstiftelsen och du hittar kontaktuppgifterna till din närmaste enhet på deras hemsida.

Ibland hänger rusmedelbruket ihop med våld. Då ska du ringa 112. Tveka inte utan ring efter hjälp om situationen är svår och krånglig. Rädslan är en bra mätare: alltid då någon av de närvarande känner rädsla måste man få hjälp. Gärningsmannen har ansvaret för våldet och han eller hon försämrar sin egen och sin familjs välmående. Förbundet för mödra- och skyddshem hjälper barn och familjer som är i nöd.

Om du funderar över något och inte vet vem du ska fråga råd av, så kan du göra det anonymt via Våga fråga här på Decibel. Då svarar våra experter inom drogförebyggande arbete och missbrukarvård på din fråga inom fem arbetsdagar.

Du kan vända dig till Mannerheims barnskyddsförbund. På det kostnadsfria numret 116111 kan du diskutera med en pålitlig och trygg vuxen. Man kan ringa måndag till fredag klockan 14-20 samt lördag och söndag klockan 17-20. En vuxen som lyssnar: https://www.mll.fi/se/stod_och_hjalp/

När du är orolig för till exempel dina föräldrars rusmedelsbruk: https://varjomaailma.fi/svenska

Hjälp för barn och familjer: www.ensijaturvakotienliitto.fi/pa_svenska/

Det är olagligt att inneha eller använda droger.

Kom ihåg att det är olagligt att köpa, inneha och använda droger. Det är också olagligt att tillverka och sälja droger. Straffen för narkotikabrott i Finland är rätt så höga i jämförelse med många andra länder. Det är inte bra att få en anteckning om narkotikabrott i sitt straffregister.