Kris och sorg

Kris och sorg

Har något akut hemskt hänt?

Håll ut! Kriser och sorg drabbar oss alla nån gång i livet. Förluster och förändringar är en naturlig del av livet och kan var mer eller mindre jobbiga att handskas med eftersom de orsakar stress hos oss.. Vi berörs all någon gång av sjukdomar, olyckor, kärlekssorger och att någon nära dör.  På de här sidorna har vi samlat information om både kriser och sorg och här finns också information om hur du kan söka hjälp.

Läs mer under rubrikerna till vänster!