Våga fråga!

OBS!  För dig som bor i Sverige - UMO.se

InstruktionerFragor och svar

Våga fråga!

Din fråga!
30.08.2018

Decibels "trendrapporter" är en kort sammanställning av sådana fenomen eller problemområden som märkts via rådgivningtjänsten Våga fråga/Kysy pois. Trendrapporterna kan delas till alla inom Decibels 1...
Läs mera

30.08.2018

Projektet ”Nu talar vi om det – Puhutaan siitä!” är ett treårigt projekt som startades i augusti 2018. Projektet ämnar utveckla tre huvudsakliga delar i Decibels verksamhet: Sexuella trakasserier och ...
Läs mera

30.08.2018

Information- och rådgivningstjänster för ungdomar är viktiga. Ungdomar måste ha möjlighet att få svar på sådant som de funderar på. Det gäller både livssituationer och praktiska utmaningar som ungdoma...
Läs mera

29.10.2018

Ungdomsinformationsportalen Decibel.fi samarbetar med Ungdomsakademin och Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi. När vi får frågor från andra än Decibels 11 medlemskommuner, skickas dessa för att besvaras a...
Läs mera