Ungdomsinformation- och rådgivningstjänster

30.08.2018

Information- och rådgivningstjänster för ungdomar är viktiga. Ungdomar måste ha möjlighet att få svar på sådant som de funderar på. Det gäller både livssituationer och praktiska utmaningar som ungdomar kan ställas inför.  Ungdomsinformatörernas uppgift är att svara på eller se till att ungdomarnas frågor besvaras av sakkunniga och att unga erbjuds den information de själva önskar och behöver. 

Ungdomsinformations- och –rådgivningstjänsten Decibel.fi följer allmänna principer som tagits fram på både nationell och europeisk nivå och tillämpas på ett sätt som fyller vissa specifika krav, bl.a. kravet på ungdomens rätt till anonymitet.

Ungdomsinformation i Finland

kordinattiLäs mera om vad ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Finland är på Koordinaatti.fi. Där kan du även se vilka andra ungdomswebbportaler som finns i Finland samt vilka fysiska ungdomsinformations- och rådgivningspunkter som finns i landet.

 

Ungdomsinformation på internationell nivå

Stateeyrica2r i Europa har satsat hårt på att utveckla informationen till ungdomar. Ungdomsinformationen och -rådgivnignstjänsterna breder ut sig i Europa och i världen och skapar ett nätverk där bland annat stater, kommuner och olika typer av organisationer samarbetar för att skapa en så bred informationsbas som möjligt. EU har genom takorganisationen ERYICA tagit fram rekommendationer för ungdomsinformationen och -rådgivningstjänsterna i Europa, och det är upp till de enskilda nationerna att följa dessa principer.

 

Tillbaka