Nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelut

30.08.2018

Mitä nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelut ovat?

Jokainen Suomen kunta on Suomen nuorisolain §7 mukaan velvollinen tarjoamaan nuorille tiedotus- ja neuvontapalveluja. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Yksinkertaistettuna, nuorilla tulee olla mahdollisuus saada vastaus mihin tahansa heidän mieltään askarruttavaan kysymykseen. Tämä koskee niin eri elämäntilanteita ja -vaiheita, joita nuori elämässään kohtaa kuin tietoa siitä, miten kaikki opintotuesta ehkäisyvälineisiin toimii.

Nuorisotiedottajien tehtävä on vastata tai välittää nuoren kysymys asiantuntijalle ja myös pitää huoli siitä, että nuorelle tarjotaan tietoa asioista, joista he itse toivovat ja tarvitsevat tietoa.

Decibel.fi huolehtii tästä lähinnä Tietoa -tietoapankin ja Kysy pois -kysymyspalstan avulla. Nuorisotiedottajien tulee myös toimia aikuisena ”kaikupohjana” nuorille. Meidän tulee pystyä antamaan heille erilaisia toimintavaihtoehtoja ja objektiivisia neuvoja niissä tilanteissa, joita he joutuvat kohtaamaan. Meidän pitää myös pystyä antamaan nuorille asiatietoa silloin, kun he sitä pyytävät. Toisin sanoen, yritämme nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelujen avulla tiedottaa nuoria juuri heitä koskevissa kysymyksissä.

Nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelu Decibel.fi noudattaa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla laadittuja yleisiä periaatteita, joissa sovelletaan tiettyjä erityisvaatimuksia mm. nuoren oikeudesta esiintyä nimettömänä. Tavoitteenamme on myös kertoa nuorille miten ja auttaa heitä vaikuttamaan yhteiskuntaan demokratian keinoin. (Nuorisolaki 27.1.2006/72 §8). Tämä toteutetaan Decibelin Vaikuta-palvelun avulla.

kordinattiLue lisää nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa Koordinaatti.fi:n sivuilta.Koordinaatin sivuilta näet myös listan muista Suomessa toimivista nuorten verkkoportaaleista sekä fyysisistä nuorten tieto- ja neuvontapisteistä.

Decibelissä mukana olevat kunnat löydät sivun alalaidasta.

Nuorisotiedotus kansainvälisellä tasolla

eyrica2Euroopan valtioissa on viime vuosina panostettu voimakkaasti nuorisotiedotuksen kehittämiseen. Nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelujen yleistyessä Euroopassa ja muualla maailmassa, syntyy verkostoja, joissa mm. valtiot, kunnat ja erityyppiset järjestöt tekevät yhteistyötä luodakseen mahdollisimman laajan tietopohjan.

EU on kattojärjestö ERYICAn kautta laatinut suositukset nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelujen järjestämisestä Euroopassa, ja näiden periaatteiden noudattaminen on yksittäisten valtioiden vastuulla.

Back