Samhälle

Här har vi samlat information om sådant som kan vara bra att veta för alla.


Bland annat dessa frågor hittar du svar på.

Vad är ett skattekort?
Vad gör jag om jag blir utan studieplats?
Var ansöker man om studiestöd?
Vad betyder utkomststöd?
Hur betalar man en räkning?

Samhälle

28.09.2018

Medborgarskap Man kan få finländskt medborgarskap vid födseln, genom anmälan eller genom att ansöka om det. Migrationsverket besluter om medborgarskap. Medborgarskapet ger rättigheter och skyldigheter...
Läs mera

28.09.2018

En allmän och jämlik rösträtt innebär att varje myndig medborgare har rätt att rösta och varje röstberättigad har en röst. Den ska användas personligt och man kan inte rösta för någon annans del. Det ...
Läs mera

28.09.2018

Ett sätt är att rösta. Eller så kan vi t.ex. delta i den offentliga debatten, skriva en egen blogg eller gå med i en grupp för att få våra åsikter hörda. Grundlagen tryggar finländarna rätten att göra...
Läs mera

28.09.2018

En finländare är inte bara medborgare i Finland utan även i Europeiska Unionen. I Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter har samlats EU-medborgarens centrala rättigheter som komplette...
Läs mera

28.09.2018

Den gemensamma miljön är allas vår sak. Att ta hand om miljön består av vardagliga små gärningar, av lagstiftningen och av rätt val. Att samla skräp, att göra rätt val i butiken, att föredra lokaltraf...
Läs mera

28.09.2018

Hållbar utveckling Jordgloben måste hålla från en generation till följande. Var och en av oss kan påverka i hurdant skick vi lämnar planeten efter oss. Den hållbara utvecklingen delas in i tre grundel...
Läs mera

28.09.2018

Med koldioxidfotspår avses den klimatbelastning som föds på grund av en produkt, verksamhet eller tjänst. Klimatbelastningen ökar växthusgaserna och orsakar klimatförändringar. Genom att byta till grö...
Läs mera

28.09.2018

Med miljövård avses all den förebyggande verksamhet som har för avsikt att hindra miljöföroreningar och bevara en god situation i miljön. Miljökännedomen gäller var och en och vi kan alla skydda miljö...
Läs mera

28.09.2018

I det här paketet berättar vi därför bland annat om vad som räknas som brott och vilka brottsrubriceringarna är. Vi har även tagit med sådan information som är nyttig att ha om man blivit utsatt för e...
Läs mera

27.09.2018

Att göra en brottsanmälan När du som bäst håller på att bli utsatt för ett brott eller även om du först i efterhand märker att du blivit det, så får du polis tillkallad till platsen via det allmänna n...
Läs mera