Miljö och konsumtion

Miljö och konsumtion

 

Vi lever i fortsatt växelverkan med miljö och natur. För att vi ska kunna njuta av det som naturen ger och de upplevelser den erbjuder bör vi ta hand om vår miljö. Detta gäller både alla personliga val vi gör och det politiska beslutsfattandet. Den gemensamma miljön är allas vår sak.

Miljön börjar utanför din dörr. Ett snyggt och tryggt bostadsområde påverkar invånarnas humör och trivsel. Var och en kan för egen del påverka hur miljön ser ut.

Att samla skräp, att göra rätt val i butiken, att föredra lokaltrafik och cykling samt att välja en miljövänlig mat är enkla vardagliga saker som var och en kan göra.

Det är viktigt att sortera skräpet rätt. Äppelskal är bioavfall och syltburken ska sorteras med glas. Problemavfall är precis som namnet säger ett stort hot för naturen och människans hälsa. Det är viktigt att vara särskilt noggrann och sortera dem rätt och se till att inte till exempel olika batterier eller gamla mediciner hamnar i naturen utan behandlas korrekt och samlas in.

Att ta hand om miljön består av vardagliga små gärningar, av lagstiftningen och av rätt val. Den gemensamma miljön och dess framtid är allas gemensamma sak.

Jag och miljön: http://www.ymparisto.fi/sv-FI

Här kan du läsa mera om hur man kan leva hållbart, exempelvis vad gäller mat, pengar, kläder, hår- och hudvåd samt elektronik.

 

miljo avtryck