Miljö och konsumtion

28.09.2018

Den gemensamma miljön är allas vår sak. Att ta hand om miljön består av vardagliga små gärningar, av lagstiftningen och av rätt val.

Att samla skräp, att göra rätt val i butiken, att föredra lokaltrafik och cykling samt att välja en miljövänlig mat är enkla vardagliga saker som var och en kan göra.

Problemavfall är precis som namnet säger ett stort hot för naturen och människans hälsa. Det är viktigt att vara särskilt noggrann och sortera dem rätt och se till att inte t.ex. olika batterier eller gamla mediciner hamnar i naturen utan behandlas korrekt och samlas in.

Jag och miljön: http://www.ymparisto.fi/sv-FI

 Återvinning

Med återvinning avses en återanvändning av saker. Avsikten är att spara naturen eftersom det krävs energi och råvaror för att producera nya produkter för marknaden.

Stormossen har en guide hur man ska sortera dagligt avfall: http://www.stormossen.fi/Dagligt_avfall

Andra sätt att återvinna är att panta flaskor, byta kläder, föra kläder till loppis och föra elektronikavfallet till t.ex. kommunala avfallsstationer.

Kan man återvinna? Läs mera: www.kierratys.info/ (på finska)

Text: Nuortenelämä.fi - Ungdomsliv.fi
Källor: Ungdomsliv.fi

Tillbaka