Abort

Abort

Sidan i sin korthet: Lagstiftningen kring abort är samma i hela Finland. Aborten skall göras innan vecka 12, så det är bäst att kontakta hvc så fort som man kan om man inte vill behålla barnet. Du får en tid till en läkare och remiss till det sjukhuset där aborten kommer att göras. Efter 2-4 veckor får man tid till eftergranskning.

Det kan finnas små variationer i förfarandet kring abort beroende på i vilken kommun eller stad man befinner sig, men lagstiftningen är den samma i hela Finland så ganska långt går det till på samma sätt var du än befinner dig. Aborten skall göras innan vecka tolv, så det är bäst om man tar tag i saken och besöker hälsovårdaren/bokar tid till hvc så fort man kan. (I specialfall kan man ansöka om speciallov för att få göra abort även senare, t.o.m. vecka 16. Men då måste tillstånd ges från Valvira.)

Då du har testat positivt hemma, eller om du kommer till din hälsovårdare och får veta att du är gravid, men du vet att du inte vill fortsätta graviditeten, så behöver du få en tid till en läkare vid hvc. Om du testat dig hemma så kommer hälsovårdaren/personalen på hvc att lägga en ny remiss till graviditetstest och ett klamydiaprov som du får gå och ge på laboratoriet. Tillsammans med skolhälsovårdaren/personalen på hvc kommer ni även att försöka reda ut när du hade din senaste mens och när du hade sex – detta för att veta hur långt gången graviditeten är.

Läkaren på hvc skriver en remiss åt dig till det sjukhuset där aborten kommer att göras, och du får en tid till sjukhuset. På sjukhuset blir du emottagen av en sjukskötare, och tillsammans med hen och med en läkare kommer ni att gå igenom hur aborten kommer att göras. Det görs en gynekologisk undersökning och man bekräftar graviditeten genom ultraljud.
I Finland görs de flesta aborter med hjälp av läkemedel, och det är då en kombination av två olika mediciner som gör att graviditeten avbryts och att livmodern börjar sammandras så att embryo och slemhinnor stöts ut. Om graviditeten har pågått längre än 12 veckor eller om det av någon annan anledning är nödvändigt så kan aborten ske genom skrapning, då görs det under narkos eftersom det är ett större ingrepp.

Beroende på hur länge graviditeten har pågått så kan det hända att man delvis gör den hemma (om graviditeten varat i mindre än 9 veckor) eller på sjukhus. Man får en tablett som man sväljer och/eller en tablett läggs i slidan, och efter det får man ligga och vänta på sammandragningarna och blödningen. Oftast behöver man någon form av smärtlindring, och om denna del av aborten görs hemma är det viktigt att man inte är ensam utan att man har en annan person som sällskap. (och om man känner att man inte vill eller vågar göra aborten hemma så kan man inte tvingas till det.)
Om aborten görs på sjukhuset brukar man följa med under några timmar, beroende på hur man mår, och efter det får man åka hem. Man kan ha efterblödningar i 10-14 dagar men brukar oftast inte behöva värkmediciner mer än ett par dagar. Vid behov kan man bli sjukskriven i ett par dagar. Efter aborten brukar man få tid till eftergranskning efter 2-4 veckor.