Självförtroende och självkänsla

Självförtroende och självkänsla

Sidan i korthet: Självförtroende och självkänsla blandas ofta ihop med varandra, men skillnaden mellan dessa är att självförtroende är då man tror på sig själv och sin egen förmåga att klara av saker och självkänsla är att känna att man duger som man är och är viktig oberoende. Självförtroendet kan variera från dag till dag och kan höjas genom bekräftelse utifrån. Självkänsla involverar även självbilden dvs. hur man uppfattar sig själv som människa och hur man upplever att andra uppfattar en.

 

"Han har så bra självförtroende." Låter det bekant? Vad är det som gör att man säger så? Nå, exempelvis när någon säger som han tycker och tar plats - så där så att det märks. Faktum är att ordet "självförtroende" många gånger används fel, i själva verket är det mer troligt att det handlar om att den här personen har en stark självkänsla. Dessutom behöver det inte alls vara så att självkänslan i det här fallet är bra: personen i fråga kanske beter sig som han gör för att han försöker få andra att acceptera honom - för att kompensera för en låg självkänsla.

Innan vi börjar:

Självkänsla = att vara, jag duger som jag är

Självförtroende = att göra, jag är bra på det jag gör

Självförtroende är kopplat till en speciell förmåga: man vet att man är bra på något. Man tror på sig själv. Man kanske har bra självförtroende när det gäller att dansa (för att man vet att man är bra på det) men sämre när det gäller att hoppa höjd (som man inte är lika duktig på). Självförtroendet kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån, eller tillfälligt höjas under exempelvis alkoholpåverkan. Självförtroendet kan snabbt tränas upp.

Självkänsla är att i grund och botten att veta att man är värdefull. En person med stark självkänsla vet att man har ett värde som människa och man vet att man är viktig och bra precis så som man är; oavsett hur mycket eller bra man presterar. Hit brukar också räknas att veta vem man är, alltså ha självkännedom och självuppfattning. Här kommer även begreppet självbild med i spelet. Självbilden är den bild man har av sig själv som människa: alltså hur man uppfattar sig själv och hur man tror att andra uppfattar en. Självkänsla och självbild hänger tätt ihop. Det hela handlar om hur väl man känner sig själv och hur man hanterar sin egen personlighet. Självkänsla är bland annat att våga stå på sig och vara den man är. Självkänsla är också att självförtroendet och den faktiska kapaciteten stämmer överens med varandra (hur bra man tror att man är och hur bra man verkligen är). Speciellt i tonåren letar man efter sin egen identitet och det är inte alltid man har så bra självkänsla då.

Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan att du ger dem ditt tillstånd

-Eleanor Roosevelt-

Okej, då har vi det på klart. Men hur ska man göra för att få både bättre självförtroende och bättre självkänsla då?

Vi har försökt samla alla tips, råd och tankesätt vi bara har kunnat hitta inom det här området. Läs allt men välj det som du tror att passar på just dig - för alla är vi ju lite olika.