Självförtroende och självkänsla

Självförtroende och självkänsla

Självkänsla = att vara, jag duger som jag är

Självförtroende = att göra, jag är bra på det jag gör

 

Självförtroende är kopplat till en speciell förmåga: man vet att man är bra på något. Man tror på sig själv. Man kanske har bra självförtroende när det gäller att dansa (för att man är bra på det) men sämre när det gäller att hoppa höjd (som man inte är lika duktig på). Självförtroendet kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån, eller tillfälligt höjas under exempelvis alkoholpåverkan. Självförtroendet kan snabbt tränas upp.

Självkänsla är att i grund och botten att veta att man är värdefull. En person med stark självkänsla vet att man har ett värde som människa och man vet att man är viktig och bra precis så som man är; oavsett hur mycket eller bra man presterar.

Man kan säga att självförtroende är baserat på våra tankar (hjärna) medan självkänslan snarare är känslomässigt förankrad (hjärta).

07.02.2019

Självförtroende är det värde du ger dig själv utgående ifrån vad du GÖR, utgående från dina prestationer. Bättre självförtroende får man alltså när man lyckats med något man tänker göra. Ju bättre man...
Läs mera

07.02.2019

En god och hälsosam självkänsla gör att man kan hantera misslyckanden och motgångar. Man klarar av att skilja misslyckandet från den egna personen. Även om man misslyckas betyder det alltså att man fö...
Läs mera

07.02.2019

Att hålla föredrag inför en grupp kan kännas jobbigt och något man helst skulle slippa undan. Oftast är problemet till nervositeten att man inte är bekväm med sig själv och man har dålig självkänsla. ...
Läs mera

07.02.2019

Tyck om dig själv!Du ska vara med dig själv hela livet. Det är bara du som kan bestämma dig för att ha det roligt, intressant, givande och inspirerande. Och tvärtom: om du bestämmer dig för att ditt l...
Läs mera

07.02.2019

Så många människor går runt och är riktigt rädda för att misslyckas. Eller också har vi bara fått stöd och bekräftelse och fått höra att vi är bra just när vi lyckats med något – medan misslyckanden i...
Läs mera