Självförtroende

Självförtroende

Så, det här självförtroendet då. Vi brukar vanligtvis säga att en person som har bra självförtroende är en sådan som står på sig, vågar pröva svåra saker, vågar säga sin åsikt - någon som vågar en massa, helt enkelt. Men egentligen är ordet självförtroende fel använt då. Självförtroende är det värde du ger dig själv utgående ifrån vad du GÖR, utgående från dina prestationer.

Ett förklarande exempel: Kalle som gör många mål i fotis eller har höga vitsord i matte har troligen ett bättre självförtroende. När han byter om till en match eller går in i klassrummet för att skriva matteprov, så vet han att det troligen kommer att gå bra. Visst kan han vara nervös, men han är egentligen inte rädd för att han exempelvis ska få underkänt i matteprovet eller att det ska gå dåligt på fotbollsmatchen. Han har ett bra självförtroende när det gäller fotis och matte, för hans tidigare erfarenheter visar att det gått bra för honom. Han tror på sin egen förmåga att prestera bra på just matte och fotboll.

Bättre självförtroende får man alltså när man lyckats med något man tänker göra. Ju bättre man lyckats desto bättre självförtroende får man. Lika lätt så kan man hastigt få sämre självförtroende när det går dåligt, när man gör fel eller misstag eller misslyckas med det man tänkte göra. Man kan säga att självförtroende är baserat på våra tankar (hjärna) medan självkänslan snarare är känslomässigt förankrad (hjärta).

Oftast är det andra människors reaktioner som ger oss bättre eller sämre självförtroende. Då Kalle gjort något bra, till exempel gjort mål eller fått en 10:a i provet, får han uppskattning utifrån. Läraren och tränaren ger kalle beröm och bra betyg. Vi får bättre självförtroende av att andra ser upp till oss, när vi känner oss lyckade, när vi lyckats över förväntningarna och så vidare. I vuxenlivet så kanske man blir befordrad eller får löneförhöjning som belöning när man klarat av något extra. Men den bekräftelsen får man alltså bara baserat på prestationer, hur väl man lyckats, hur hårt man jobbat för något osv.

Den här bekräftelsen får du alltså inte genom att bara "vara dig själv" utan du måste GÖRA - och när du gjort det bra får du bättre självförtroende. Så nästa gång du ska göra samma sak, så tror du mera på dig själv, du tror att du kommer att lyckas lika bra eller till och med bättre. Om du alltså har lite självförtroende när du tar dig an uppgifter kommer det faktiskt att gå bättre. Ju mer du tror på dig själv, desto bättre kommer det troligen att gå.

Vi kan fejka ett gott självförtroende genom att agera som om vi vore enormt självsäkra, på detta viset kyler vi över vår egen osäkerhet och otrygghet. Självhävdelsen är en form av falskt självförtroende. Då har du ett starkt behov av att hävda dig själv över andra, det kan irritera dina vänner enormt.