Självförtroende

07.02.2019

Självförtroende är det värde du ger dig själv utgående ifrån vad du GÖR, utgående från dina prestationer.

Bättre självförtroende får man alltså när man lyckats med något man tänker göra. Ju bättre man lyckats desto bättre självförtroende får man. Lika lätt så kan man hastigt få sämre självförtroende när det går dåligt, när man gör fel eller Ju mer du tror på dig själv, desto bättre kommer det troligen att gå.

Vi kan fejka ett gott självförtroende genom att agera som om vi vore enormt självsäkra, på detta viset kyler vi över vår egen osäkerhet och otrygghet. Självhävdelsen är en form av falskt självförtroende. Då har du ett starkt behov av att hävda dig själv över andra.

 

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström & sommarjobbaren och storasystern Angelica Qvist

Faktagranskning: Melinda Backlund, hälsocoach på MindBody Balans

Översättning: Lena Niininen (till finska)

Tillbaka