Relationer

Vårt samhälle är långt uppbyggt på mänskliga relationer. Vår relation till andra människor har stor betydelse för våra liv och vårt välmående.

Det finns många olika slags relationer; relationer till kompisar, pojk- eller flickvän, familj och släktingar, arbetskamrater o.s.v. Listan kan göras lång. Man bör tänka på att vår relation till andra människor är en viktig del av våra liv och att man bör vårda sina relationer på ett bra sätt. Ett stort nät av relationer är bra att ha i olika situationer av livet. Relationer ger en trygghet och skapar stabilitet i livet. Människan kan ses som ett flockdjur som har ett behov att tillhöra en grupp och att känna samhörighet med andra människor.

Relationer

Sidorna under Relationer utökas och förbättras nu som då av ungdomsinformatörerna på Decibel.fi. Valet av teman baseras på bland annat vilken typ av frågor som kommer in till Våga fråga-tjänsten och på vad vi hör från fältet (exempelvis från skolhälsovårdare, ungdomsledare eller media).

Om det är något du skulle vilja läsa mera om, så ge gärna dina idéer, tips och önskemål åt ungdomsinformatörerna genom sidan Har vi glömt något?