Relationer

Vårt samhälle är långt uppbyggt på mänskliga relationer. Vår relation till andra människor har stor betydelse för våra liv och vårt välmående.

Det finns många olika slags relationer; relationer till kompisar, pojk- eller flickvän, familj och släktingar, arbetskamrater o.s.v. Listan kan göras lång. Man bör tänka på att vår relation till andra människor är en viktig del av våra liv och att man bör vårda sina relationer på ett bra sätt. Ett stort nät av relationer är bra att ha i olika situationer av livet. Relationer ger en trygghet och skapar stabilitet i livet. Människan kan ses som ett flockdjur som har ett behov att tillhöra en grupp och att känna samhörighet med andra människor.

Relationer

Sidorna under Relationer utökas och förbättras nu som då av ungdomsinformatörerna på Decibel.fi. Valet av teman baseras på bland annat vilken typ av frågor som kommer in till Våga fråga-tjänsten och på vad vi hör från fältet (exempelvis från skolhälsovårdare, ungdomsledare eller media).

Om det är något du skulle vilja läsa mera om, så ge gärna dina idéer, tips och önskemål åt ungdomsinformatörerna genom sidan Har vi glömt något?

17.10.2019

Sorgligt men sant. Under livets gång kommer vi alla att hinna ha många olika vänner. Vänner kommer och går - och ibland kan de vänner som gått komma tillbaka i ett senare skede i livet. Det kan finnas...
Läs mera

17.10.2019

Jämlika, självständiga kompisar i ett hälsosamt förhållande kan bli irriterade på varandra, osams eller helt enkelt vara på dåligt humör tillsammans.   Tips för hur man undviker bråk med kompisarna:  ...
Läs mera

17.10.2019

Om man vill hitta nya kompisar eller nya bekantskaper, så gäller det att man gör något för att hitta dem. Ibland hittar man direkt någon som man klickar med och man blir vänner, medans det kan ta en t...
Läs mera