P-ring

P-ring

Vad?

P-ringen är ett preventivmedel vars skydd baserar sig på effekten av två hormoner – östrogen och gestagen (gulkroppshormon). P-ringen sätts in i slidan, där den utsöndrar hormoner i blodomloppet. Hormonerna som finns i p-ringen förhindrar ägglossning och gör sekretet (”slemmet”) i livmoderhalsen segt och svårgenomträngligt för spermierna. P-ringen fungerar i princip på samma sätt som p-piller med den skillnaden att hormonerna tas upp i kroppen genom slidan. P-ringen innehåller den lägsta hormondosen av alla preventivmedlen som finns på marknaden.

Till utseendet är p-ringen en elastisk och genomskinlig ring som har en diameter på ungefär 5 cm. Den enda p-ringen som säljs i Finland heter Nuvaring. Nuvaringen är ganska dyr, 3 månader kostar ungefär 46€. För att börja använda p-ring måste man besöka preventivrådgivningen för att få ett recept. Läkaren/hälsovårdaren/barnmorskan förklarar hur p-ringen sätts in och tas bort och ger också andra tips på hur ringen skall användas. I fortsättningen sätts ringen in själv.

Hur används den?

När man skall föra in ringen i slidan, trycker man först ihop den på mitten mellan tummen och pekfingret och sedan förs den in i slidan med hjälp av pekfingret. Det finns inget rätt ställe som p-ringen skall sitta på, utan den sitter rätt när man inte känner av den. Om p-ringen känns, är den oftast för lågt i slidan och för det mesta rättas saken till genom att trycka ringen in liten djupare i slidan. För de flesta användare hålls ringen bra på plats med hjälp av underlivets muskulatur.

En och samma ring lämnas kvar i slidan för tre veckor. Efter tre veckor tas ringen ut och då har man en pausvecka. P-ringen tas ut genom att dra med pekfingret och den slängs i sopkorgen med annat hushållsavfall (inte i wc-stolen!). Bortfallsblödningen (mens-liknande blödning) börjar oftast inom några dagar på pausveckan. En ny p-ring sätts på plats efter exakt en veckas paus (även om man ännu skulle ha mens). Den nya p-ringen skall alltså alltid sättas in på samma veckodag och vid ungefär samma tidpunkt. Man är skyddad mot graviditet också under pausveckan om man använder p-ringen enligt anvisningarna.

När man börjar använda p-ring, rekommenderas det att man sätter in den första ringen under den naturliga menscykelns första dag, dvs. första dagen man har mensblödning. Om man gör så här, behöver man inte använda extra skydd, utan man är skyddad mot graviditet genast. Om ringen sätts in under menscykelns 2-5 dag, skall man använda extra skydd, tex kondom under de 7 följande dagarna, för att säkert undvika graviditet. Detta gäller bara den allra första gången man sätter in p-ringen – i fortsättningen behövs inget extra skydd om p-ringen används enligt anvisningarna.

Man kan ta ut p-ringen för 3 timmar åt gången under en dag om man så vill, tex när man skall ha sex. Men man behöver inte ta ut ringen för att ha sex. Enligt undersökningar som gjorts, är det bara en bråkdel av sexpartners som känt av p-ringen under samlaget och i dessa fall har p-ringen nödvändigtvis inte setts som en dålig sak. Om man tar ut ringen under samlag, måste man komma ihåg att sätta in den inom tre timmar för att skyddet mot graviditet skall vara i kraft. I vissa fall kan p-ringen komma ut ur slidan under samlaget. Om det skulle hända märker man det nog – man kan själv välja om man sätter in ringen genast eller först efter samlaget. Om man vill, kan man skölja ringen under ljummet vatten innan man sätter in den igen.

Obs! Om man glömmer att sätta in ringen inom 3 timmar efter att man tagit ut den under första eller andra användningsveckan, skall man sätta in p-ringen genast när man kommer ihåg den och dessutom använda extra skydd (kondom) under de 7 följande dagarna.

Att flytta mensen med hjälp av p-ring

Man kan flytta mensen med hjälp av p-ringen om man vill, tex om man har planerat in en resa och inte vill ha sin mens just då. Då ska man skippa pausveckan och sätta in en ny p-ring genast efter den tredje användningsveckan. Den nya ringen kan sitta in i tre veckor.

Att tänka på

P-ringen passar tjejer som har svårigheter med att komma ihåg p-pillren, eftersom man bara behöver komma ihåg p-ringen två gånger i månaden – när man sätter in den och när man tar ut den. Till p-ringens fördelar hör också, att skyddet mot graviditet inte minskar fastän man skulle ha magsjuka eller diarré eftersom hormonerna tas upp i blodomloppet i slidan, inte som piller. Man kan bra använda p-ringen också samtidigt med tamponger och menskopp. När man tar ut mensskyddet skall man bara kolla att ringen ännu sitter på plats. Det är lätt att göra genom att sätta in ett finger i slidan och känna efter. Det går också bra att sköta möjliga underlivsproblem (tex. svamp) med vagitorer fastän man har p-ringen i slidan.

Biverkningarna för p-ringen är de samma som för andra kombinerade hormonella preventivmedel. Det betyder att man kan få tex ömma bröst, öka i vikt, ha illamående, ha oförutsägbara blödningar eller uppleva minskad sexlust. Biverkningar som har att göra med själva användningen av p-ringen i slidan – tex infektioner eller en känsla av obehag i slidan – är mycket sällsynta. För flera av användarna ökar p-ringen slidans fuktighet och eventuellt också mängden av flytningar. Detta beror hursomhelst inte på någon infektion, utan på att de goda mjölksyrebakterierna i slidan ökar. Mjölksyrebakterierna hjälper att hålla slidans surhetsgrad normalt. P-ringen skyddar inte för sexuellt överförbara sjukdomar, könssjukdomar och den rekommenderas inte för ammande kvinnor.

Hur slutar man med p-ring?

Man kan sluta använda p-ringen när man vill, men det lönar sig att sluta när man tar ut ringen efter tre veckors användning, hellre än att sluta mitt i, eftersom detta minskar risken för oförutsägbara blödningar och problem med mensen. Man kan bli gravid genast efter att man slutat använda p-ringen, därför skall man använda något annat preventivmedel om man inte önskar att bli gravid.