Checklista före

Checklista före

Checklista för vad du behöver veta innan du skaffar preventivmedel (eller vill byta sort/metod):

  • Varför vill jag börja använda ett preventivmedel (är det för mitt sexliv – eller kommande sexliv – eller för min dåliga hy eller för min jobbiga mens eller för någon annan anledning)?
  • Kan jag tillräckligt mycket om de olika alternativen eller är det något mer jag vill veta? Är det något visst preventivmedel som intresserar mera än de andra? Varför? (Ha motiveringarna klara för dig själv – för du kan få mera kunskap om något annat preventivmedel av henne som skriver ut det åt dig, vilket kan påverka ditt slutgiltiga val)
  • Har jag några hinder i min släkts eller i min egen hälsa och sjukdomshistoria som kan påverka vilka preventivmedel jag kan välja emellan? (Kolla bland annat infarkter, bröstcancer, högt kolesterol, diabetes och framförallt blodproppar) Också: hur har min mamma, systrar, mostrar och så vidare reagerat på olika preventivmedel?
  • Vilken typ av sexliv har jag? Behöver jag ett mera tillfälligt skydd eller ett långsiktigt skydd? Behöver jag ändå använda kondom också? Behöver jag ta hänsyn till vad en eventuellt stadig partner vill använda för preventivmetod? Eller behöver jag ett preventivmedel för helt andra orsaker än sex – och finns det i så fall andra alternativ än just preventivmedel?
  • Kan jag verkligen komma ihåg att ta preventivmedlet vid samma tid varje dag eller vore det bättre med något att komma ihåg en gång i veckan/i månaden/per fem år?
  • Hurudan mens har jag nu? Brukar den vara regelbunden och hur lång menscykel brukar jag ha? När hade jag senast mens – och när kommer troligen nästa mens? (Speciellt det här sista är viktigt att veta eftersom man bör börja med många av de hormonella preventivmedlen på mensens första dag. Det i sin tur beror dels på att det är viktigt att veta att man inte är gravid och dels för att det hormonella preventivmedlet då innebär minst påverkan på den naturliga menscykeln). Om det är möjligt ska du helst inte boka tid till preventivrådgivningen just när du har mens, för mensen försvårar exempelvis papa-provtagningen.
  • Kostnaderna. Alla preventivmedel kostar, men hurudan ekonomi har jag? Är det bättre att köpa för mindre summor och oftare eller för större summor och mera sällan? Om jag har en stadig partner, kommer han/hon att delta i kostnaderna?