Kopparspiral

Kopparspiral

Vad?

Kopparspiralen är en icke-hormonell preventivmetod, som försämrar spermiernas möjligheter att överleva i livmodern genom att göra miljön i livmodern ogynnsam för spermier. Kopparspiralen gör också sekretet, slemmet i livmodermunnen segt, så spermierna har svårt att komma igenom. Själva kopparspiralen är några centimeter lång, den är formad som ett T och är gjord av plast. Skaftet är lindat med koppartråd. Kopparspiralen sätts in i livmodern. Enligt undersökningar är skyddet mot oönskade graviditeter högt, tom. 98-99%, och det gäller för 5 år åt gången. Kopparspiralen är lätt att använda, eftersom man inte behöver komma ihåg den dagligen.

Den kan köpas från apoteket utan recept, men insättningen och borttagningen görs av en läkare eller en barnmorska.

Hur används den?

Kopparspiralen sätts alltså in i livmodern av en läkare, helst inom en vecka efter senaste mensens första dag. Kopparspiralen kan sättas in när som helst under menscykeln, men för att försäkra att kvinnan inte är gravid väljer man oftast att sätta in den under mensen. Skyddet mot graviditeter är i kraft genast efter att spiralen satts in. Insättningen är inte smärtsam, men den kan kännas lite obekväm. Själva insättningen tar bara några minuter. De första dagarna efter insättningen kan man ha känningar som påminner om menssmärtor, men det är bara tillfälligt och i fortsättningen skall man inte känna av spiralen.

När kopparspiralen förs in i livmodern lämnas två tunna trådar (som gör det lättare att ta ut spiralen) utanför livmodern, ungefär 1,5 cm utanför livmodermunnen. Dessa trådar gör att det är lätt för kvinnan att kolla med fingrarna om spiralen sitter rätt. Det är bra att försäkra sig om saken tex. efter varje mens.

OBS! man får aldrig själv dra i trådarna! Efter att kopparspiralen satts in, skall man gå på läkarkontroll efter 3-6 månader. Därefter skall man går man på kontroll årligen eller vartannat år. Efter fem år tas kopparspiralen ut och byts mot en ny om man så vill.

Att tänka på

Kopparspiralen ses i första hand som ett preventivmedel för kvinnor som fött barn, men preventivmetoden passar också sådana kvinnor, som inte genomgått en förlossning. Det rekommenderas ändå att kvinnan lever i ett stadigt parförhållande och är i behov av långvarigt skydd mot graviditeter, eftersom kopparspiralen inte skyddar mot könssjukdomar. Kopparspiralen kan även användas under amning. Fastän spiralen anses vara en långvarig preventivmetod, kan den tas ut när som helst. Man kan bli gravid genast efter att spiralen tagits ut.

Kopparspiralens biverkningar kan vara smärtor i nedre delen av magen, rikliga mensblödningar och smärtor i korsryggen. Om du lider av rikliga och smärtsamma mens från tidigare, rekommenderas kopparspiralen inte för dig, eftersom den i vissa fall kan göra symptomerna värre. Användningen av tamponger som mensskydd rekommenderas inte heller om man valt kopparspiralen som preventivmetod.

I vissa fall kan spiraltrådarna kännas under samlag, men saken går att rätta till med ett besök till läkaren. I sällsynta fall kan kopparspiralen komma ut av sig själv, därför borde man kolla att den finns kvar alltid nu som då, bara för att vara säker.