Den ungas rättigheter

Den ungas rättigheter

Den ungas rättigheter i en skilsmässo-situation

Enligt Finlands lag och FN:s konvention om barnens rättigheter har du som barn rätt till följande när dina barn skiljer sig (separerar):

  • Dina föräldrars uppgift efter skilsmässan är att ge dig trygghet och omvårdnad.
  • Du får inte skiljas från någon av dina föräldrar om du inte vill det själv (och om det inte bryter mot dina rättigheter).
  • Du har rätt att träffa och ha kontakt med båda dina föräldrar efter föräldrarnas skilsmässa.
  • Du har rätt att framföra dina egna åsikter och önskemål.
  • Alla ska först tänka på ditt bästa, alltså allt som bestäms ska bestämmas med ditt bästa i åtanke.
  • Beslut och överenskommelser går att korrigera och ändra i efterhand, inget är alltså bestämt för alltid.

I en skilsmässosituation ska du inte behöva välja sida eller vara en budbärare mellan dina föräldrar. Berätta alltså för dina föräldrar, att de inte har någon rätt att kräva att du ska ställa dig på någonderas sida och att de inte får använda dig som en mellanhand i deras bråk. Du ska inte heller behöva ta den ena förälderns roll, till exempel sköta det hushållsarbete som den föräldern borde sköta. Dina föräldrar ska inte förhindra dig att ha kontakt med den andra föräldern och du ska få älska dem båda. I svåra situationer kan du vända dig till andra trygga vuxna personer – se exempel och kontaktuppgifter på våra Hjälp!-sidor.