Hurudan kan man bli?

Hurudan kan man bli?

Hur kan ett barn påverkas som lever i en familj med en psykiskt sjuk förälder eller en missbrukande förälder?


Alla är vi såklart olika och det går inte att säga att alla som är barn till en missbrukare och/eller psykiskt sjuk är likadana. Men vissa saker kan de ha gemensamt. Det kan vara nyttigt att känna till de här kännetecknen, både om man själv är ett av de här barnen, om man har kompisar eller släktingar som är det eller om man nu annars bara funderar över någon viss persons beteende.

Som vi skrev på första sidan, så behöver det inte alls synas på en person att hen har en förälder med ett missbruk/psykisk sjukdom. Ofta gör barnen sitt allra bästa för att dölja det här faktumet och verka vara så ”normal” som möjligt. Kännetecknen nedanför kan också bero på helt andra saker, exempelvis mobbning eller sexuella trauman, och alla tecknen förekommer knappast samtidigt:

 • Kroppslig oro: personen är rastlös, har kanske svårt att koncentrera sig, tycker kanske inte saker är roliga någon längre stund.
 • Koncentrationssvårigheter: verkar tankspridd eller sitter längre stunder förlorad i tankarna
 • Utåtagerande: kan aggressiva, till och med våldsamma. Kan förstöra saker, starta gräl, sätter sig upp mot auktoriteter. Kan även försöka berusa sig med till exempel alkohol, tobak eller droger. Kan vara vårdslös med sin egen kropp, egendom eller relationer och exempelvis medvetet såra andra verbalt. Stämplas ofta som ”problembarn” eller ”bråkstakar”.
 • Frånvaro och flykt: Kan börja skolka, strunta i läxor eller andra ansvar, låtsas vara sjuk för att få gå till skolhälsovården eller stanna hemma, flytta hemifrån tidigt eller göra allt för att slippa vara hemma, exempelvis sova över ofta hos kompisar. Även att uppslukas av datorspel eller den digitala världen kan vara ett sätt att fly verkligheten.
 • Fysiska symptom: huvudvärk, magont, trötthet – ofta kan känslomässigt illamående ge kroppsliga symptom som till exempel knip i magen.
 • Ångest, oro, rädsla: kan visa sig subtilt genom exempelvis gråtattacker eller dåligt humör, men även som självförtroendeproblem och svag självkänsla. Även allvarligare självskadebeteende eller ätstörningar kan vara ett symptom.
 • Sömnstörningar: kan visa sig som trötthet och koncentrationssvårigheter, kan bero på allt från fyllefest hemma halva natten till att man inte fått sömn på grund av oro och snurrande tankar.
 • Pengaproblem: ungdomen kanske inte kan komma med på resor eller har råd med sportutrustning exempelvis för att ena/båda föräldrarna supit upp pengarna eller för att ena föräldern inte kan jobba på grund av sin psykiska sjukdom.
 • Överdriven ”duktighet”: kanske eleven försöker vara så snäll, duktig och bra i skolan och på fritiden som möjligt. Det kan i värsta fall resultera i prestationsångest eller utmattningssymptom, eventuellt få följder som till exempel ätstörningar.
 • Social isolering och problem i relationer: kan ta konkret uttryck i att exempelvis aldrig bjuda hem folk. Ungdomen kan försöka skydda hemligheten genom att undvika människor överlag och djupare relationer i synnerhet. I relationer kan de exempelvis vara antingen slutna och svåra att nå eller vara väldigt klängande och behövande. De kan exempelvis verka buffa bort människor, men de kan också verka rädda för att bli lämnade. Många barn till psykiskt sjuka/missbrukare blir väldigt ensamma.
 • Vanskötsel: eventuellt kan barnet ha smutsiga eller söndriga kläder, sakna skridskor till gympatimmen, inte ha ätit frukost, inte ha fått förälderns underskrift på viktiga papper och liknande små tecken på att hushållet och vardagslivet hemma inte funkar som det borde.
 • Ansvar: andra igen kanske är den i familjen som sköter hushållsuppgifterna och vardagen, kanske tar ansvar över småsyskon, att handla mat, städa och att rätt saker är med i gympakassen.
 • Tystnad, lögner och bortförklaringar: vissa kanske aldrig någonsin pratar om något som har med hemmet att göra, andra kanske ljuger om eller har ursäkter till exempelvis varför ingen förälder kom på föräldramötet. Om ena föräldern är på missbrukarvård, läkarbesök, rehabilitering eller är intagen eller avtjänar straff, döljer barnet detta.