Skilsmässor och separationer

Skilsmässor och separationer

Överlevnadsguide för skilsmässobarn
Har dina föräldrar separerat eller skilt sig? Nyligen, eller när du var yngre? Det här paketet av infosidor är till för dig.

Men också för dina kompisar, syskon och andra runtikring dig som behöver veta hur du har det. Kanske det inte skulle skada heller att visa de här sidorna för dina föräldrar, för även om det var de som valde att gå skilda vägar är knappast frånskilda ändå några experter på skilsmässor. Framförallt kanske de inte har förmågan att se saker ur sina barns synvinkel.

Men som sagt, de här sidorna är till för dig som kan kalla dig skilsmässobarn. Det spelar alltså heller ingen roll ifall dina föräldrar faktiskt var gifta eller om de ”bara” bodde ihop – eller ens det. Konsekvenserna, känslorna och erfarenheterna brukar vara desamma oavsett föräldrarnas civilstånd.

I Finland har antalet skilsmässor minskat nu några år i rad. Ändå är det fortfarande vanligt att skilja sig; i vårt land slutar 51,2% av äktenskapen i skilsmässa. Finland ligger på tredje plats i Europas skilsmässostatistik, på första plats finns Sverige och på andra plats Vitryssland. Det finns naturligtvis stora skillnader mellan olika länder i hur en skilsmässa går till och hur processen ser ut, både skillnader i lagar och regler men även kulturella skillnader.

I Österbotten finns det en hel del tonåringar som är skilsmässobarn. Enligt den stora undersökningen Hälsa i skolan 2013 bor var femte 14-17-åring i högstadiet och gymnasiet INTE med båda föräldrarna – i yrkesskolorna är det hela var tredje som inte bor tillsammans med båda föräldrarna!

Även om det här alltså är ett mycket vanligt fenomen, så talas det förvånansvärt lite om det! Kanske har det blivit så ”vanligt” att det lätt glöms bort att ett skilsmässobarn för evigt är ett skilsmässobarn med alla känslor, erfarenheter och konsekvenser i framtiden som det kan innebära.

Vi hoppas med det här paketet kunna göra var femte/tredje österbottnisk ungdoms liv lite lättare. OCH deras familjer, släktingar, vänner, kompisar, lärare, kärlekspartners, andra vuxna osv osv osv – det vill säga ALLAS liv lite lättare.

Specialungdomsinformatören Susanna samt ungdomsinformatörerna Liselott, Jenny och Sanna

 

skilsmassostatistik osterbotten 2013

Hälsa i skolan 2013 / THL, fråga nr 102 och 103 Österbottens svar. (Högstadiet = årskurs 8 och 9, gymnasiet och yrkesskolor/yrkesinstitut = årskurserna 1 och 2)