Dataskyddsbeskrivning för Decibel.fi

Dataskyddsbeskrivning för Decibel.fi

Dataskyddsbeskrivning för Decibel.fi
 

Kakor

På Decibel.fi använder vi kakor (cookies) för att följa hur webbsidorna används. Med hjälp av kakor kan vi förbättra funktionaliteten på webbsidorna och möjliggöra Decibel Chat-funktionen.

De olika webbläsarna godkänner oftast kakor automatiskt men du kan också klicka på webbläsarens inställningar och välja att inaktivera dem. Decibel.fi fungerar nödvändigtvis inte lika bra om kakorna inaktiveras.

På Decibel.fi använder vi kakor enligt följande:

Google Analytics: information om besökaren – för att kunna utveckla webbplatsen, verksamheten och servicen samlar vi in anonyma statistikuppgifter om besök på webbsidan

Våga fråga: information om dem som har ställt frågor – för att kunna följa hur tjänsten når ut till målgruppen samlar vi in anonyma statistikuppgifter om hur rådgivningstjänsten används

Månadens fråga: för att kunna följa hur tjänsten når ut till målgruppen samlar vi in anonyma statistikuppgifter om dem som svarat

Chat: för att kunna definiera inställningar för chatfönstret och bilda chatförbindelsen.

 

Integritet i tjänsten Våga fråga

Fältet ”Hemlig tilläggsinformation” i tjänsten Våga fråga är synlig för Decibels medarbetare samt för den expert som svarar på frågan. I svaret är den hemliga tilläggsinformationen inte synlig och inga utomstående kommer att kunna se den.

De som skickar in en fråga statistikförs enligt ålder, kön, språk och ort för att kunna följa hur tjänsten når ut till målgruppen. Dessutom följer vi vilka teman som ställs i frågorna för att kunna utveckla tjänsten. På basis av statistikuppgifter är det inte möjligt att identifiera enskilda personer som skickat in en fråga.

Vi får ingen information om någons identitet om inte användarna av tjänsten själva väljer att berätta den för oss. Vi delar inte vidare personlig information.

IP-adressen för en person som skickar in en fråga till tjänsten Våga fråga är synlig för Decibels tre kärnanställda, men vi har inget sätt att ta reda på vem någon är utgående från detta. Inga IP-adresser sparas och de raderas automatiskt från tjänsten efter tre månader. Om Decibels medarbetare misstänker ett allvarligt brott, gör de en brottsanmälan varvid polisen har möjlighet att utreda identiteten hos den som skickat in en fråga genom att begära IP-adress från vår webleverantör. Endast Decibels medarbetare – och vid brottsmisstanke, eventuellt polisen – kan få veta en IP-adress för någon som skickat in en fråga via tjänsten.

 Vi förbehåller oss rätten att radera och/eller anmäla frågor till polisen som strider mot lagen, är osakliga, eller som kan betraktas som kränkning eller hot mot en person.

 

Integritet i tjänsten Månadens fråga

Antalet personer som svarar på Månadens fråga statistikförs för att kunna följa hur tjänsten når ut till målgruppen. I statistiken specificeras antalet svar för de olika svarsalternativen. Inga andra uppgifter om personer som svarat sparas.

 

Integritet i tjänsten Decibel Chat

IP-adressen för den som kontaktat tjänsten Decibel Chat är synlig för Decibels medarbetare. Inga IP-adresser sparas och de raderas automatiskt från tjänsten efter tre månader. Om vi misstänker ett allvarligt brott, gör vi en brottsanmälan, varvid polisen har möjlighet att utreda identiteten hos den som tagit kontakt genom att de begär IP-adress från vår webleverantör. Endast Decibels medarbetare – och vid brottsmisstanke, polisen – kan få veta en IP-adress för någon som kontaktat oss via chatten.

Vi förbehåller oss rätten att radera och/eller anmäla till polisen meddelanden som strider mot lagen eller kan betraktas som kränkning eller hot mot en person.

Inga personuppgifter samlas in från diskussioner i Decibel Chat. Filerna som innehåller chatdiskussioner raderas från servern inom 90 dagar. Från Decibel Chat samlar vi in statistikuppgifter såsom kön, ålder och ort samt samtalsämnet på en allmän nivå. Uppgifterna används för att utveckla verksamheten. På basis av statistikuppgifterna är det inte möjligt att identifiera enskilda personer som kontaktat oss via chatten.

 

Allmänt

På samma sätt som alla andra professionella som arbetar med barn är även vi på Decibel skyldiga att utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om vi i vår uppgift fått kännedom om omständigheter som äventyrar barnets utveckling. (Barnskyddslag 25 § 88/12.2.2010)

Vi bryr oss om ditt välmående och vill trygga din säkerhet.

Kom ihåg att rensa webbhistoriken och stänga webbläsaren om webbläsaren också används av andra.

 

Har du frågor om dataskydd? Ta kontakt med decibel@korsholm.fi.