Värnplikten

Under hösten brukar det vara dags för uppbåd för de pojkar som fyller 18 innevarande år. Två gånger i året är det dags för dessa killar att rycka in i militären - eller utföra civiltjänst. Temat är  också ämnat för tjejer. Kanske är just du en tjej som funderar på att utföra militärtjänsten, men inte vet hur du ska gå till väga?

Vad är egentligen ett uppbåd?
Måste man verkligen gå på uppbåd?
Vad händer om man inte vill utföra militärtjänsten?
Får vem som helst bli civiltjänstgörare?
Är det verkligen så strängt som de säger i militären?

Har du frågor om värnplikten, uppbådet, inryckningen eller något annat som berör ämnet? Fråga då vår expert, informatör vid huvudstaben Henrik Gahmberg, via Våga fråga!

Värnplikten

Allmän värnplikt
13.07.2017

I Finland har vi något som kallas allmän värnplikt. Det innebär att alla män i landet har en skyldighet att genomföra militärtjänst. Tjänstgöringstiden är 165 dagar för dem som blir utbildade till van...
Läs mera

Från början till slut
13.07.2017

Uppbådet Man kan säga att militärtiden börjar med något som kallas uppbåd. Till uppbådet kallas pojkar som fyller 18 år. Det vill säga, år 2018 kallas de som är födda år 2000. Uppbådet sker i den egna...
Läs mera

Tjejer i militären
13.07.2017

För flickor är militärtjänstgörning helt frivillig och man blir inte kallad. Ansökan Eftersom flickor olikt pojkar inte blir kallade till uppbåd måste man ansöka om att få utföra militärtjänst. För at...
Läs mera

10.07.2017

Av en orsak eller annan väljer många att inte rycka in i armén. Då finns det egentligen två alternativ att välja på. Antingen utför man civiltjänst eller så gör man något som kallas totalvägran. De fl...
Läs mera

10.07.2017

I militären används ett aningen anpassat språk. Här är några av orden som är vanliga i armén. Obs! Dessa ord används främst i Dragsvik, "Drakan" (Nylands brigad), där största delen av de finlandssvens...
Läs mera