Tjejer i militären

Tjejer i militären
13.07.2017
För flickor är militärtjänstgörning helt frivillig och man blir inte kallad.

Ansökan

Eftersom flickor olikt pojkar inte blir kallade till uppbåd måste man ansöka om att få utföra militärtjänst. För att ha möjlighet att utföra militärtjänst som kvinna måste man för det första vara finsk medborgare. För det andra ska man vara mellan 18 och 29 år gammal och för det tredje måste man ha ett gott hälsotillstånd.

Ansökan ska skickas till din hemkommuns regionalbyrå. För en österbottning är det Österbottens regionalbyrå som gäller. Ansökningsblanketten hittar man på http://puolustusvoimat.fi/sv/framsida. Blanketten måste vara inskickad före den 1 mars varje år. Utifrån ansökan går vissa vidare till ett urvalsprov. Vid urvalsprovet blir man intervjuad och ens hälsotillstånd kollas. Till de som blir valda skickas en s.k. inryckningsorder, medan de som inte blir valda får ett meddelande om detta. Om din ansökan beviljas kan du tidigast inleda din militärtjänstgöring på sommaren samma år. Din ansökan är giltig också för hela inkommande år. Det betyder att du kan rycka in på vintern eller sommaren året därpå.

Skillnad mellan mäns och kvinnors tjänstgöring?

Nej, egentligen finns det inga större skillnader mellan män och kvinnor när de väl är på plats i det militära. Kvinnor förväntas göra samma saker som männen. Kraven och klassificeringarna är också desamma. Exempelvis har kvinnor samma gränser att nå upp till i konditionstester. Inträdeskraven till olika specialutbildningar är också samma för både män och kvinnor.

Det finns förstås några ställen där män och kvinnor skiljs åt. Kvinnliga beväringar har alltid egna stugor, det vill säga bor kvinnor med kvinnor och män med män. Kvinnorna har också egna dusch- och toalettutrymmen. På läger och på marinens krigsfartyg gäller inte dessa skillnader.

Att ångra sig i tid

Kvinnorna har en sorts ”prövotid” på 45 dagar inom det militära. Det innebär att kvinnorna inom de första 45 dagarna kan avbryta sin tjänstgöring utan att ange någon speciell orsak. Om man meddelar att man avbryter tjänstgöringen inom prövotiden tvingas man heller inte göra civiltjänst. Om man däremot ångrar sig för sent tvingas man likt pojkar som inte utför värnplikten till civiltjänst. Eventuellt kan man pausa sin tjänstgöring, för att senare komma tillbaka och slutföra den.

Text: Ungdomsinformatör André Forsman

Faktagranskning: Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab

Översättning: Lena Niininen

Mera information: Bild: Försvarsmakten

Tillbaka