Tobaksprodukter

Tobaksprodukter

Hur påverkas kroppen av att röka?

Ansiktet
I ett tidigt skede: Huden blir lite gråare och glåmigare, man får fler pormaskar och finnar och ofta mörkare påsar under ögonen. Alla tungmetaller och gifter i cigaretterna ger mera acne och hudinfektioner. På längre sikt: huden tappar mer av sin elasticitet och återhämtningsförmåga, vilket gör den hängigare. Även mängden naturligt kollagen minskar.

Andedräkten och munnen
Man kan märka att man får en sämre andedräkt. Tandköttet och tungan får en gråaktig, geggig beläggning. Tänderna blir gulare med tiden, de missfärgas av nikotinet. Senare: brun beläggning på tänderna och mera tandsten, tandlossning, förstört tandkött eller infektioner i tandköttet, cancer i munnen. Smak- och luktsinnet blir mycket sämre än hos en ”normal” människa.

Håret
Tidigt: Håret som växer ut innehåller koncentrerade gifter som kroppen försöker göra sig av med och detta gör håret sprödare och mattare. Redan tidigt kan man märka att man tappar mera hår än förr, vilket gör håret tunnare. Senare: gifterna leder till håravfall, så att relativt unga män kan få ”vandrande hårfästen” eller begynnande flintskallighet. Håret blir snabbare grått.

Hjärnan
Tidigt: Abstinensbesvär. Minnet och inlärningsförmågan försämras, eftersom gifterna hindrar hjärncellerna från att dela sig och föröka sig och gifterna till och med dödar hjärnceller. Senare: Ökad risk för minnessjukdomar, åderförkalkning (vilket kan leda till olika stroke-sjukdomar) och risken för hjärnblödning tredubblas.

Allmänkondition och hälsa, lungor och strupe
Tidigt: Rökare är oftare sjuka än icke-rökare, har oftare förkylning eller influensa och har värre och längre symptom på det. Oftast hänger hostan med många veckor efter att man tillfrisknat från resten av symptomen. Konditionen är sämre så att man orkar sämre och presterar sämre. Eftersom rökningen påverkar syreupptagningen kan också rökare ha mindre muskelmassa än vad de skulle ha haft annars. Riskerna för astma, andnöd och infektioner och inflammationer i lungorna och luftvägarna ökar. Senare: tobakshosta, lungemfysem och andra lungsjukdomar, tiodubbel risk för cancer i luft- och matstrupe

Ögon och öron
Tidigt: förutom att rökare mycket oftare är förkylda eller har influensa, så får de oftare öroninflammation (eventuellt också bihåleinflammation). Senare: nedsatt syn, linsgrumling, gråstarr och skador på gula fläcken i ögat. Risken för att hörseln ska skadas ökar.

Blodådror
Tidigt: de flesta rökare har problem med blodcirkulationen, så de fryser ofta i händer, fötter och nästipp. Senare: Risken för åderförkalkning ökar och risken för hjärnblödning och blodpropp tredubblas.

27.08.2019

Fördelarna med att sluta röka börjar genast efter att du fimpat den sista tobaken. Under de första dagarna du är orökt försvinner nikotinen från din kropp och ditt lukt- och smaksinne förbättras betyd...
Läs mera

27.08.2019

Snus är ett njutningsmedel som är gjort av tobak och används under under- eller överläppen. Ofta anser man att snusandet skulle vara mindre farligt om man jämför med rökning, men snusets nikotinhalt ä...
Läs mera

27.08.2019

Att sluta snusa är en utmaning – men en utmaning som det lönar sig att ta sig an, eftersom det främjar hälsan. För det första blir prestationsförmågan bättre när man slutar. Detta beror på att blodcir...
Läs mera