Snus

27.08.2019

Snus är ett njutningsmedel som är gjort av tobak och används under under- eller överläppen. Ofta anser man att snusandet skulle vara mindre farligt om man jämför med rökning, men snusets nikotinhalt är 20-faldigt jämfört med tobak, vilket betyder att en person som snusar måttligt, får i sig en lika stor portion nikotin som en person som röker en hel ask tobak om dagen.

Nikotinet och de andra ämnena upptas i blodomloppet genom munnens slemhinnor. Därför kan snusandets följder ses tydligast just i munhålan. Snuset irriterar munnens slemhinnor och förstör tandköttet. Lössnuset är farligare än portionssnuset, eftersom den kommer i direkt kontakt med munnens slemhinnor.

Hälsorisker

  • Nikotinberoende
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Dålig andedräkt
  • Tandköttsinflammationer och andra skador i gommen
  • Eftersom snuset innehåller samma ämnen som tobak så förekommer samma hälsorisker med snusandet. Dessutom orsakar snusandet ofta också kosmetiska problem: det nöter på tänderna, får tandköttet att krypa upp och gör tänderna missfärgade.

Sport och snus

Snusandet har blivit allt populärare bland idrottare. Men många som använder snus har ingen aning om de negativa följderna snusandet har på konditionen.

Snus sänker prestationsförmågan. Återhämtningen blir långsammare. Snuset innehåller nikotin, vilket krymper blodkärlen, vilket försämrar blodcirkulationen. Sämre blodcirkulation gör att du inte återhämtar dig lika snabbt efter prestationen. Uthålligheten och styrkan avtar. Nikotinet försämrar också musklernas syreupptagningsförmåga, vilket leder till att muskelkonditionen, muskelstyrkan och muskelmassan avtar.  

Text: Ungdomsinformatörerna

Tillbaka