Ångest och Panikångest

Ångest och Panikångest

Alla upplever vi nu som då ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste man göra något åt det för att slippa ur situationen som orsakar ångesten och därmed slippa ångestkänslorna. Den ger ofta obehagliga och skrämmande kroppsliga reaktioner som andnöd, hjärtklappning, svettning och så vidare för att reaktionerna styrs från det autonoma nervsystemet där stresshormonerna aktiveras.

Men ibland känner man ångest fastän det inte finns någon riktig, verklig fara och då kan ångesten bli väldigt förhindrande och förlamande i det vardagliga livet.

Idag pratas det också ofta om panikångest och panikångestattacker, men till skillnad från ”vanlig” oro och rädsla inför något specifikt, så kan man inte tänka klart när man har en panikångestattack och kroppen reagerar väldigt fysiskt. Panikattacker finns som en egen diagnos, “paniksyndrom”, men också som en del av andra tillstånd.

08.02.2019

Ibland vet man orsaken till ett svårt ångesttillstånd. Det kan vara för att man är med och eller har varit med om något väldigt jobbigt, som en olycka, en sorg eller ett övergrepp. Det kan också vara ...
Läs mera

08.02.2019

Panikstörningens viktigaste kännetecken är att den kommer helt oväntat, som en blixt från klar himmel, men hänger oftast ändå ihop med den aktuella livssituationen. Exempelvis kan den komma när är med...
Läs mera

08.02.2019

Att berätta för någon hur man mår kan hjälpa mycket. Att berätta för någon som har kunskap om och erfarenhet av ångest och hur den kan lindras är ännu bättre! Man klarar inte alltid av att på egen han...
Läs mera