Ångest och Panikångest

Ångest och Panikångest

Alla upplever vi nu som då ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste man göra något åt det för att slippa ur situationen som orsakar ångesten och därmed slippa ångestkänslorna. Ångest är helt enkelt en naturlig överlevnadsfunktion i hotfulla situationer, ”Flee or fight” (fly eller slåss). Den ger ofta obehagliga och skrämmande kroppsliga reaktioner som andnöd, hjärtklappning, svettning och så vidare för att reaktionerna styrs från det autonoma nervsystemet där stresshormonerna aktiveras.

Men ibland känner man ångest fastän det inte finns någon riktig, verklig fara och då kan ångesten bli väldigt förhindrande och förlamande i det vardagliga livet.

Ordet ångest används rätt ofta idag om situationer som man tycker att är jobbiga, som inför provveckan i skolan eller löptestet på gympan, inför att ringa och fråga om sommarjobb eller till och med för att prata med killen/tjejen man gillar. Idag pratas det också ofta om panikångest och panikångestattacker, men till skillnad från ”vanlig” oro och rädsla inför något specifikt, så kan man inte tänka klart när man har en panikångestattack och kroppen reagerar väldigt fysiskt. Panikattacker finns som en egen diagnos, “paniksyndrom”, men också som en del av andra tillstånd.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.