Ahdistus ja paniikkihäiriö

Ahdistus ja paniikkihäiriö

Kaikki ihmiset kokevat ahdistusta silloin tällöin eri tilanteissa. Ahdistuneisuuden tunteen on tarkoitus viestiä keholle, että nyt jokin on vialla, väärin tai jopa vaarallista. Silloin tilanteelle pitää tehdä jotain ja ahdistusta aiheuttavasta asiasta tulee päästä eroon, jotta tuntemukset helpottaisivat. Ahdistuneisuus on yksinkertaistetusti luonnollinen selviytymiskeino uhkaavia tilanteita varten. Ahdistuneisuus voi usein aiheuttaa epämukavia ja pelottaviakin fyysisiä reaktioita, kuten hengenahdistusta, sydämentykytyksiä, hikoilua jne, sillä reaktioita ohjaa autonominen hermostomme, jossa stressihormonit aktivoituvat.

Joskus ahdistusta voi tuntea, vaikkei ihminen olisikaan uhattuna tai vaarassa ja silloin ahdistuksella voi olla rajoittava ja lamauttava vaikutus arkielämään.

Nykyään puhutaan paljon myös paniikkihäiriöstä ja paniikkikohtauksista, mutta nämä eroavat ”tavallisesta” huolesta ja pelosta jotakin asiaa kohtaan siten, että kohtauksen aikana ihminen ei pysty ajattelemaan selkeästi ja keho reagoi fyysisesti hyvin voimakkaasti kohtaukseen. Paniikkikohtaukset voivat viitata paniikkihäiriöön, mutta ne voivat liittyä yksittäisesti myös muihin sairauksiin.

08.02.2019

Joskus syy voimakkaaseen ahdistustilaan on tiedossa ja ahdistus voi silloin johtua siitä, että ihminen on kokenut jotain hyvin raskasta, kuten onnettomuuden, surua tai väkivaltaa. Ahdistus voi johtua ...
Lue lisää

08.02.2019

Paniikkikohtauksen yleisin tunnusmerkki on, että se iskee täysin ennalta-arvaamatta, kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kohtaus liittyy kuitenkin aina jollain tapaa nykyiseen elämäntilanteeseen. Kohtau...
Lue lisää

08.02.2019

Omista tuntemuksista kertominen voi helpottaa paljon. Asiasta kertominen jollekin sellaiselle henkilölle, jolla on tietoa ja kokemusta ahdistuksesta ja sen lievittämisestä, on vielä parempaa! Ahdistuk...
Lue lisää