Ung och gravid

Ung och gravid

Sidan i korthet: Blir man gravid då man ännu går i skolan måste man ta en paus i studierna för att kunna ta hand om sitt barn. Man kan komma överens med skolan om hur man gör, beroende på när på året det är beräknat att man ska föda babyn. Om man ska bli en ung förälder kan det kännas bra att ta kontakt med andra som har gått igenom samma sak och dela tankar och erfarenheter med dem. Många kommuners mödrarådgivningar samlar grupper av blivande mammor som har beräknad födelsetid för barnet ungefär samtidigt. Vi rekommenderar varmt att skaffa dig vänner som är i samma situation som du själv, de kan vara ett ofantligt skönt stöd under den här tiden!
Att bli ung förälder

Som ung förälder kan det vara svårt att klara sig rent praktiskt med bostad och pengar, det finns information om vilka stöd man kan söka från FPA på deras hemsidor.
Det finns även en minneslista för vad man ska komma ihåg att söka och när på FPA:s hemsida.

Blir man gravid då man ännu går i skolan måste man ta en paus i studierna för att kunna ta hand om sitt barn. Man kan komma överens med skolan om hur man gör, beroende på när på året det är beräknat att man ska föda babyn. Det har högst antagligen hänt i samma skola förr och det brukar gå bra att tex hoppa över en termin eller ett år. Sedan har du rätt att få dagvårdsplats för ditt barn och du kan fortsätta i skolan eller fortsätta studierna.

Om man ska bli en ung förälder kan det kännas bra att ta kontakt med andra som har gått igenom samma sak och dela tankar och erfarenheter med dem. Det känns bättre då man vet att man inte är ensam och ser hur andra har klarat det. Tex via det finlandssvenska forumet www.mammapappa.com kan du hitta andra väntande unga mammor, kanske till och med i närheten av där du själv bor, som du kan prata med och få stöd av - och kanske till och med träffa. Även via mödrarådgivningen kan du få kontakt med andra väntande mammor eller unga mammor - många kommuners mödrarådgivningar samlar grupper av blivande mammor som har beräknad födelsetid för barnet ungefär samtidigt. Vi rekommenderar varmt att skaffa dig vänner som är i samma situation som du själv, de kan vara ett ofantligt skönt stöd under den här tiden!

Det kan vara så att man inte längre är tillsammans med den blivande pappan då barnet föds, eller att man gör slut redan innan barnet kommer. Då får man försöka samarbeta med den andra föräldern, barnet har rätt till båda sina föräldrar i sitt liv. Det är barnet som är viktigast och man får försöka komma överens så att barnet kan träffa sina båda föräldrar.

Det kan kännas som att andra personer i samma ålder som en själv inte alls förstår vad man går igenom och ibland känns det som personer i ens omgivning växer ifrån en. Som ung förälder lägger man sitt barn först och allting kretsar kring babyn, medan andra i samma ålder tänker på helt andra saker. Som ung förälder kan det därför hända man glider från några vänner, men ofta brukar det också innebära att man hittar nya vänner som man har mera gemensamt med i det levnadsskede man befinner sig.