Stödtjänster, kontakter och källor

Stödtjänster, kontakter och källor

På den här sidan har vi samlat såväl läknar till olika ställen där man kan få hjälp, som källorna till våra infosidor om Att vara barn till en psykiskt sjuk och/eller missbrukare.

Obs! Vår målgrupp är ungdomar i åldern 13-25 år i Österbotten, Finland. Om du bor på en annan ort ber vi dig ta kontakt med exempelvis ungdomsinformatörer eller uppsökande ungdomsarbetare i din egen region. Exempel på sådana är Unginfo (på finlandssvenska i huvudstadsregionen, Borgå, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo, samt på nätet) och Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi, som är en tvåspråkig nationell ungdomsinformationstjänst.

Du kan också fråga mera genom att anonymt skriva in en fråga på Våga fråga - då kan du få svar av våra experter (allt från tjänstemän inom barnskyddet, kuratorer, hälsovårdare och poliser till ungdomsinformatörer och "vanliga medmänniskor")

Via källorna hittar du även mera information, råd, stöd, förklaringar och förståelse.

Österbotten:

Kommunens / stadens stödtjänster

De flesta kommuner och städer har en hel del olika tjänster (antingen i samarbete med andra kommuner eller ensamma) där du som barn till en psykiskt sjuk och/eller missbrukare kan få hjälp.

- Skolkurator och skolhälsovårdare (samt skolläkare och skolpsykolog om sådana finns)
- Socialtjänsten och familjerådgivningen (där finns bland annat psykologer, socialarbetare med ansvar för barnskyddet och hemservice - det finns mycket de kan hjälpa även barn med)
- Psykolog, eventuellt psykiatrisk sjukvårdare (som kan hjälpa till exempelvis när en psykiskt sjuk kommer hem från vård) och andra tjänster - kolla kommunens/stadens hemsidor inom antingen hälsovård eller socialservice)

Övriga organisationer och föreningar med verksamhet i Österbotten

USM rf - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård rf (befinner sig i Malax, men du kan konfidentiellt prata med personalen där om vad du vill. USM brukar också ordna bland annat jullovsläger just för barn till missbrukare)

Psykosociala förbundet rf (befinner sig bland annat i Jakobstad. Förbundet är en finlandssvensk takorganisation för alla föreningar för anhöriga till psykiskt sjuka och personalen där kan hjälpa dig att få kontakt med en lokal förening där andra i samma livssituation eller med mer erfarenhet finns).

Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans rf (nystartad förening för unga som inte mår så bra, som har bekymmer som exempelvis en förälder som inte mår bra - ja alla. Stödgrupper finns bland annat i Jakobstad och Helsingfors. Läs gärna ordförande Benjamin Sidorovs text här på Decibel)

Svenska Österbottens Anhörigförening hjälper anhöriga och familjer till personer med mental ohälsa.

Fri från narkotika rf - Irti huumesta ry är en organisationer som jobbar bland annat med närstående till missbrukare. Föreningen har bland annat stödgrupper och en tvåspråkig utbildningsansvarig i Vasa som kan berätta mera.

Al-Anon är en förening för familjer och närstående till personer med alkoholproblem och de har tvåspråkiga eller svenskspråkiga stödgrupper bland annat i Malax, Kristinestad och Vasa. Kolla här var närmaste grupp finns. Al-Anon hör under A-klinikstiftelsen. Den organisationen jobbar även för anhöriga till personer som lider av psykosociala sproblem till exempel psykisk sjukdom.

Stödförening för närstående till missbrukare rf. Föreningens syfte är:

Att hjälpa och stöda anhöriga/närstående till alkohol- och drogmissbrukare
Att öka informationen och medvetenheten om alkoholism som en familjesjukdom
Att ordna seminarier, kurser, diskussionstillfällen och läger
Att befrämja alkohol-och drogmissbrukarnas samt deras familjers rehabilitering

 

Skyddshem, bland annat ifall det förekommer familjevåld, finns närmast i Vasa och Karleby.

FinFami Österbotten rf
är en tvåspråkig förening som fungerar i Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta Österbotten. Föreningen finns till för att hjälpa och stöda anhöriga till psykiskt sjuka. Vår förening erbjuder möjlighet att träffa människor som är i samma livssituation som en själv. Föreningen erbjuder rekreation, samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar och annan verksamhet. Föreningen utvecklar även för tillfället verksamhet åt unga anhöriga i 13 – 29 års åldern. Meningen är att informera ungdomar om föreningen och så småningom få i gång verksamhet för unga. Ungdomsarbetaren Anna Håkans finns tillgänglig för ungdomar på kontoret i Vasa. För ungdomar erbjuder vi möjlighet till samtal och så småningom grupper. Ungdomar får gärna komma med idèer om hurudan verksamhet och rekreation de önskar att föreningen skall ordna.

Anna Håkans Nuorten omaistyön kehittäjä/ Utvecklare av anhörigarbete för ungdomar

Finfami Pohjanmaa ry – Finfami Österbotten rf
Kirkkopuistikko 31/ Kyrkoesplanaden 31
65100 VAASA/VASA

puh/tel 044 9777 335

KRAN r.f. är en organisation inom missbrukarvården i Svenskfinland. KRAN erbjuder också stöd för närstående till missbrukare. Jourtelefon för närstående till missbrukare: Tfn 050 313 9926. Jouren svarar måndagar och torsdagar kl. 9-12 och 13-16. De som svarar har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

 

Exempel på övriga stödtjänster i Finland

Via Psykporten - Mielenterveystalo hittar du olika former av stödtjänster och organisationer och föreningar i Finland som arbetar med både psykiskt sjuka/missbrukare och deras närstående. Portalen upprätthålls och uppdateras regelbundet i Österbotten av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Droglänken.fi - Päihdelinkki.fi har massor av nyttig kunskap som man som anhörig kan behöva veta. De har bland annat test för hur beroende en person är av exempelvis en drog, självhjälpstips och egna kontaktuppgiftslistor till stödtjänster. Droglänken upprätthålls av A-klinikstiftelsen.


Källor till det här faktapaketet om Att vara barn till en psykiskt sjuk och/eller missbrukare


A-klinikstiftelsens publikationer Omaisen opas (på svenska)

Lastensuojelu.info Barnskyddstänster

Droglänken.fi: Missbruk i familjen - Barn till alkoholister

Maskrosbarn.org

Nettiturvakoti.fi

duspelarroll.se

Yle uutiset (29.1.2015 Liisa Leinonen): Huumemailmasta valuu myös perheeseen pahaa - läheinen kaipaa tukea

Barnperspektivet.se - Förälder med psykisk sjukdom

Socialstyrelsen, Sverige - Barn till föräldrar med missbruk

Kuling.nu - Att leva med en psykiskt sjuk förälder

Livlinan.org - Stöd till barn med psykiskt sjuka föräldrar

detkänsligabarnet.se - Har du en förälder som är/har varit psykiskt sjuk