Att sluta röka

27.08.2019

Fördelarna med att sluta röka börjar genast efter att du fimpat den sista tobaken. Under de första dagarna du är orökt försvinner nikotinen från din kropp och ditt lukt- och smaksinne förbättras betydligt. Efter några veckor förbättras din kondition och kroppens blodomlopp och dina lungor mår bättre. Att sluta röka hjälper dig även att sova bättre och minskar på stressen.

Människor som är beroende av tobak har gjort tobaken till en del av sitt liv och sina rutiner och därför kan det kännas extra svårt att ge upp tobaken. Nikotinbehovet, dör på 3-10 dagar. Efter det är det mera vana som får oss att tänka på tobak. Alla kan lyckas med att sluta röka om de bara vill det, man måste bara hitta de rätta knepen som funkar på en själv.

De flesta som slutar röka lider av abstinensbesvär. Hurudana abstinensbesvär man har varierar från person till person: en del kan vara nervösa, någon märker det genom att svettas mera medan andra kan ha hård huvudvärk. Abstinensbesvären går ändå om i något skede och de lättar med varje dag som går. Du kan också lätta på besvären genom att sköta om dina basbehov: sov tillräckligt, ät hälsosamt och motionera.

Många får återfall. Istället för att skälla ut dig själv, ska du försöka dra nytta av situationen. Använd denna tid att reflektera på de saker som fick dig att vilja sluta röka från första början. Använd återfallet som ett sätt att kämpa ännu hårdare mot kommande tobakssug – du kan nog lyckas bara du bestämmer dig för det.

Några konkreta tips för dig, som vill sluta röka:

  • Välj en dag då du tänker sluta röka. Det hjälper dig att förbereda dig mentalt till att sluta, och du kan tex. ringa in ett datum i din kalender.
  • Skriv en lista med anledningar varför du vill sluta röka. Spara listan och ta den fram när du har svåra stunder.
  • Berätta om ditt beslut till din familj och dina vänner. Om de vet om ditt beslut kan de stöda dig och hjälpa dig undan situationer där frestelsen skulle vara för stor, speciellt i början.
  • Tänk på hur mycket pengar du sparar! Gör planer på vad du kan använda pengarna på istället.
  • Trappa ner din användning. Köp mindre mängder tobak åt gången, rök mindre åt gången. Att minska på rökningen med någon tobak är redan ett stort steg mot att sluta helt. Du kan också provsluta för att
  • testa hur det känns. Var utan tobak i tex. ett dygn.
  • Varje rökare som slutar, blir sugen på tobak. Suget är ändå bara tillfälligt och varar i högst 5 minuter åt gången. Kom på saker du kan göra istället tills suget lagt sig. Tänk på vad du kunde göra för att få bukt på suget.
  • Börja med nya hobbyn.  Anmäl dig till kurser på medborgarinstitutet, läs böcker, börja träna regelbundet. Nya saker, som du kan sätta din energi på hjälper dig att hållas ifrån tobaken.
  • Öva på förhand för situationer där någon bjuder dig på en tobak. Stå tex framför spegeln och säg ”Nej tack, jag har slutat röka.”.
  • Belöna dig själv när du lyckas. Du har större sannolikhet att lyckas om du först sätter mindre mål som du försöker nå. Kom ihåg att belöna dig själv när du nått målen. Det hjälper dig att hålla kvar motivationen.

Text: Ungdomsinformatörerna Lena Niininen

Översättning: Lena Niininen

Källor: thl.fi, stumppi.fi, smokefree.fi, nicorette.fi, fressis.fi, tyokalupakki.net, Allen Carr ”The Easy Way”

Tillbaka