Vapenfria alternativ

10.07.2017
Av en orsak eller annan väljer många att inte rycka in i armén. Då finns det egentligen två alternativ att välja på. Antingen utför man civiltjänst eller så gör man något som kallas totalvägran. De flesta som inte utför militärtjänst väljer civiltjänsten eftersom totalvägran i 99 fall av 100 leder till fängelse.

Civiltjänst

Historiskt sett är civiltjänsten till för dem som på grund av sitt samvete eller andra orsaker inte kan utföra militärtjänst. Förut var det också betydligt svårare att bli beviljad civiltjänst än vad det är nu. Ingen tvingas längre utföra vapentjänst, utan alla män ges rättigheten att välja civiltjänst.

För att få göra civiltjänst ska man lämna in en skriftlig ansökan. Blanketten hittas också på försvarsmaktens hemsidor. Ansökan kan lämnas in i samband med uppbådet. Om man efter uppbådet kommer på att man hellre gör civiltjänst kan man också i efterhand ansöka om att få göra det. Man kan avbryta sin beväringstid för att istället göra civiltjänst. Då får man de dagar man har utfört i armén till godo i civiltjänsttiden.

Tjänstgöringen för en som utför vapenfri tjänst är 347 dagar. Alla som väljer det här alternativet tvingas också utföra en civiltjänstkurs i Lappträsk. Kursen tar 28 dagar. Därmed är arbetstjänsten 10,5 månader lång. I Finland finns 1800 ställen där man kan utföra sin civiltjänst. Man kan inte göra sin civiltjänst vid vilken typ av arbetsplats som helst. Företag som drivs av stat eller kommun funkar bra. Exempelvis kan man jobba vid en skola eller vid ett ålderdomshem under civiltjänsttiden. Du kan också utföra din civiltjänst hos något religiöst samfund eller vid någon stiftelse eller förening. Man kan dock inte jobba med något som kan kopplas till politik. Du kan exempelvis inte utföra civiltjänsten genom att jobba för något politiskt parti. Du kan heller utföra tjänsten vid någon fackförening eller förening som försöker uppnå ekonomisk vinst.

Du kan helt självständigt ansöka om att få göra din civiltjänst vid olika arbetsplatser, vilket du kan göra direkt du fått det bekräftat att du har rätten att göra civiltjänst. Sökandet kräver förstås att du kontaktar arbetsgivare och därefter civiltjänstcentralen. Du behöver också deras godkännande av platsen. Civiltjänstcentralen kan också föreslå en tjänstgöringsplats åt dig. Något som kan vara bra att känna till är att de inte kan tvinga en person att utföra sin tjänst hos ett religiöst samfund som inte sammanfaller med dennes egen tro. En muslimsk man kan därför inte tvingas jobba för ett kristet samfund och vice versa. Då det kommer till tiden för civiltjänstansökan är det betydligt friare än för de som gör militärtjänst. Den obligatoriska kursen går av stapeln hela tolv gånger om året och därför kan man inleda sin tjänstgöring nästan när som helst på året.

Tidigare kunde också civiltjänstgörare bli utskickade som soldater i krigssituationer. Det här skulle inte längre vara möjligt vid ett eventuellt angrepp mot Finland. En person som har utför civiltjänst skulle i fall av krig tilldelas uppgifter som inte kräver att han bär vapen. Olika skrivaruppgifter och stabsarbete skulle troligtvis tilldelas före detta civiltjänstgörare.

 

Totalvägran

Att totalvägra innebär att man av något skäl vägrar både armé- eller civiltjänstgöring. Totalvägran är olagligt och därför en straffbar handling. En del av de som utför handlingen skriver brev till regionalbyrån och klargör varför man vägrar tjänstgöring, medan andra uteblir (utan att meddela på förhand) från både uppbåd och inryckningstillfälle. Om man inte har meddelat något på förhand efterlyses man av polis, medan om man på förhand meddelat att man inte accepterar vare sig civil- eller militärtjänst kan klara sig utan efterlysning. Straffet är dock detsamma hur man än gör. Enligt lagen ska en totalvägrare dömas till ett fängelsestraff som motsvarar längden på civiltjänstgöringen (d.v.s. 347 dagar). Totalvägrare spenderar i praktiken sällan hela tiden i fängelse utan benådas ofta efter att ha suttit av en del av straffet.

 

Jehovas vittnen

Personer som tillhör trossamfundet Jehovas vittnen kan med tre års mellanrum be om uppskov för sin militärtjänstgöring. För att det ska lyckas krävs ett intyg från församlingen att personen är en aktiv församlingsmedlem. En ständigt aktiv församlingsmedlem behöver inte längre be om uppskov då han har fyllt 28 år.

Text: Ungdomsinformatör André Forsman

Faktagranskning: Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab

Översättning: Lena Niininen

Mera information: Bild: Försvarsmakten

Tillbaka