Aseeton varusmiespalvelus

10.07.2017
Syystä tai toisesta jotkut eivät halua käydä armeijaa. Silloin valittavana on kaksi vaihtoehtoa: siviilipalveluksen suorittaminen tai totaalikieltäytyminen. Useimmat varusmiespalveluksesta kieltäytyjät valitsevat siviilipalveluksen, sillä totaalikieltäytyminen johtaa 99 tapauksessa 100 vankilatuomioon.

Siviilipalvelus

Historiallisesta näkökulmasta siviilipalvelus on tarkoitettu niille, jotka eivät omantuntonsa takia t

ai muista syistä pysty suorittamaan asepalvelusta. Ennen oli myös huomattavasti vaikeampaa saada lupa siviilipalveukseen kuin nykypäivänä. Enään ei ketään pakoteta asepalvelukseen, vaan kaikilla miehillä on oikeus myös siviilipalvelukseen.

Lupa siviilipalveluksen suorittamiseen pitää anoa kirjallisella hakemuksella. Lomake löytyy puolustusvoimien kotisivuilta. Hakemus voidaan jättää sisään kutsuntojen yhteydessä. Jos kutsuntojen jälkeen tuntuu siltä, että haluaisi sittenkin mielummin suorittaa siviilipalveluksen, voi hakemuksen lähettää myös jälkikäteen. Varusmiespalveluksen voi myös keskeyttää ja siirtyä siviilipalvelukseen. Silloin armeijassa suoritetut päivät hyväksiluetaan siviilipalveluksen kestossa.

Aseettoman varusmiespalveluksen suorittamisen kesto on 347 päivää. Kaikki tämän vaihtoehdon valitsevat, joutuvat käydä myös siviilipalvelus-koulutusjakson Lapinjärvellä. Kurssin kesto on 28 päivää. Näin ollen siviilipalveluksen työ-osuus on 10,5 kuukautta. Suomessa on 1800 paikkaa, jossa siviilipalveluksen voi suorittaa. Palvelusta ei voi suorittaa missä tahansa haluamassaan työpaikassa. Valtion tai kuntien johtamat yritykset käyvät hyvin – ”sivarit” voivat työskennellä esimerkiksi kouluissa tai vanhainkodeissa. Siviilipalveluksen voi suorittaa myös jonkin uskonnollisen seurakunnan tai jonkun yhdistyksen tai säätiön sisällä. Politiikkaan liittyvät työpaikat eivät kuulu sallittujen työpaikkojen joukkoon. Siviilipalvelusta ei siis voi suorittaa esim. työskentelemällä jollekin poliittiselle puolueelle. Siviilipalvelusta ei myöskään voi suorittaa ammattiliitossa tai yhdistyksessä, joka tekee taloudellista voittoa.

Voit itsenäisesti hakea lupaa siviilipalveluksen suorittamiseen haluamassasi työpaikassa. Työpaikan etsinnän voit aloittaa heti, kun siviilipalvelus hakemuksesi on hyväksytty. Työpaikan haku vaatii tietenkin yhteydenottoa työnantajaan ja sen jälkeen siviilipalveluskeskukseen, sillä tarvitset työpaikalle myös heidän hyväksynnän. Siviilipalveluskeskus voi myös ehdottaa sinulle siviilipalveluspaikkaa. Voi olla hyvä tietää, että keskus ei voi pakottaa sinua työskentelemään uskonnollisessa yhteisössä, joka ei vastaa omia uskomuksia. Muslimimiestä ei näin ollen voi pakottaa työskentelemään kristinuskon parissa tai päinvastoin. Siviilipalveluksen suorittamisen ajankohta on paljon vapaampi kuin varuspalveluksen suorittajilla. Koulutusjakso järjestetään jopa 12 kertaa vuodessa, joten palveluksen voi aloittaa lähes mihin tahansa aikaan vuodesta.

Aiemmin myös siviilipalveluksen suorittajat voitiin lähettää sotilaiksi sota-aikana. Tämä ei enää olisi mahdollista, jos Suomi joutuisi sotaan. Siviilipalveluksen suorittaneelle annettaisiin kyseisessä tapauksessa tehtäviä, jotka eivät vaatisi aseen kantamista. Todennäköisesti työnkuviin kuuluisi toimisto- ja kirjurin tehtäviä.

Totaalikieltäytyminen

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa sitä, että asevelvollinen syystä tai toisesta kieltäytyy niin varusmies- kuin siviilipalveluksesta. Totaalikieltäytminen on laitonta ja johtaa vankeusrangaistukseen. Osa totaalikieltäytyjistä kirjoittavat aluetoimistoon kirjeen kieltäytymisensä syistä, kun taas toiset vain jättävät tulematta (ilmoittamatta asiasta etukäteen) kutsuntoihin ja palveluksen aloittamispäivänä. Jos kieltäytymisestä ei ole tiedottanut etukäteen, joutuu poliisin etsintäkuuluttamaksi, mutta jos asiasta on ilmoittanut, voi selvitä ilman etsintäkuulutusta. Rangaistus on joka tapauksessa sama. Lain mukaan totaalikieltäytyjä tulee tuomita siviilipalveluksen pituutta vastaavaan vankilatuomioon (eli 347 päivää). Totaalikieltäytyjät istuvat harvoin koko tuomiota vankilassa, sillä heidät armahdetaan yleensä heidän kärsittyään tietyn ajan tuomiosta.

Jehovan todistajat

Jehovan todistajat uskontokuntaan kuuluvalle henkilölle voidaan myöntää lykkäystä varusmiespalvelukseen kolmen vuoden välein. Lykkäyksen hyväksyminen vaatii seurakunnalta saatavaa todistusta siitä, että henkilö on aktiivinen seurakunnan jäsen. Jatkuvasti aktiivisen seurakuntalaisen ei tarvitse anoa lykkäystä enää täytettyään 28 vuotta. Tämän jälkeen asevelvollinen Jehovan todistaja voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta.

Teksti: Ungdomsinformatör André Forsman

Tarkastus: Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab

Käännös: Lena Niininen

Lisätietoja: Bild: Försvarsmakten

Back