Från början till slut

Från början till slut
13.07.2017

Uppbådet

Man kan säga att militärtiden börjar med något som kallas uppbåd. Till uppbådet kallas pojkar som fyller 18 år. Det vill säga, år 2018 kallas de som är födda år 2000. Uppbådet sker i den egna kommunen och det är något av en första koll. Innan själva uppbådet ska man läkargranskas. Hälsointyget ska sedan tas med på uppbådet. Om det finns något som besvärar dig, men som inte kommer fram vid läkargranskningen gör du rätt i att tala om det på uppbådet.

I uppbådsskedet avgörs ofta om du är av tjänstgöringsklass A eller B, eller om du rentav borde avstå tjänstgöring på grund av en eller annan orsak. De flesta är klassade som A-manskap, alltså sådana som ska klara normal tjänstgöring. Att bli klassad som B-karl betyder inte att man är sämre på något sätt. Det innebär bara att något står i vägen för att du ska kunna utföra normal tjänstgöring. Exempelvis kan en person vars axel lätt hoppar ur led klassas som B-karl, för att undvika att skadan förvärras under tjänstgöringstiden.

Alla blir kallade till uppbåd, oavsett om man har planerat göra civiltjänst eller värnplikt. Det är också olagligt att utebli från uppbådet. Var därför noga med att ändra din adress ifall du flyttar så att du säkert får din kallelse.

När du väl är på väg på uppbåd ska du förutom ditt läkarintyg också ha med dig identitetsbevis och studieintyg.

Inryckningen och den första morgonen

Då du rycker in i militären tar du bussen eller tåget till din tjänstgöringsort. Försvarsmakten har informerat dig på förhand om när och varifrån din buss eller tåget avgår. Då du väl kommer fram till militärområdet omhändertas du av dina kommande chefer. Dessa lotsar dig till inskrivningen där du också slutgiltigt får veta på vilket kompani du kommer att hålla till. Sedan går resan vidare till ett centralförråd där du tar emot dina persedlar (kläder, sängkläder, skor, m.m.). Under den första dagen hinner man inte med mycket annat än att ta emot sina saker, hitta sin egen stuga och bekanta sig med några grundprinciper. Disciplinen är till en början sträng, och kan verka fånig stundtals. T.ex. tvingas man kanske stå på kö och konstant ha ena foten mot väggen, istället för att stå vanligt, fast det inte har någon praktiskt betydelse över huvudtaget. Mycket görs helt enkelt för att sätta rekryterna på plats.

Första morgonen i det militära är nog något som de flesta kommer ihåg. Jag kan ju säga så mycket som att du inte behöver vara rädd för att du ska försova dig, du vaknar nog. Väckningen är klockan 6:00. Den är troligen inte märkvärdigare än att någon öppnar dörren och skriker: ”Godmorgon!” Innan morgonmålet gäller det att bädda sängen, klä på sig och uträtta toalettbestyren. I början har varje stuga sina egna s.k. toalett-turer. Under dessa är det förstås bråttom, och ja, du kan nog lämna tandborsten på rummet den här morgonen. Ta dock ingen stress, se det som ett litet socialt spel där man testar hur snabbt åtta killar kan utföra sina morgonbestyr. Då det gäller sängbäddandet ska sängen vara bäddad på ett visst sätt. Bli inte överraskad om du får göra om ditt arbete under de första veckorna du är i tjänst.

Då ni väl tar er ur kasernen kan ni börja er marsch mot matsalen. Där får ni ett helt dugligt morgonmål bestående gröt, bröd och kaffe. I början av militärtiden sitter ni kompanivis och ni får heller inte gå från matsalen själva. Det här är dock av organisations- och säkerhetsskäl.

De första dagarna och även veckorna innehåller mycket teori och inte många fysiskt tuffa utmaningar. Ni ska lära er hur det fungerar i det militära, hur vapnen fungerar, vilka utbildningar som finns o.s.v. Eftersom militären är en statlig inrättning är de också noggranna med att inte äventyra er hälsa. Beväringarna får inte ens jogga innan de har genomgått läkargranskning bara för att man vill undvika risken att någon drar på sig en värre skada.

Egna kläder

Så fort du har blivit installerad i det militära börjar du använda militärens t-skjortor. Då du rycker in lönar det inte att ha med egna kläder. Det du behöver för att kunna vistas utomhus medan du väntar på bussen räcker egentligen gott och väl i klädväg. När du är i tjänst (d.v.s. hela tiden) ska du ha på dig arméns kläder. Du får nog ha dina privata kläder, men de får inte synas. Egna t-skjortor och byxor är därför onödiga. Man får ha egna träningskläder i de flesta fall. Om man äger egna joggingskor, kan de vara bra att ta med eftersom de oftast är bättre än de man får från staten. Egna underkläder är också något som många har med sig.

Egna saker

Telefon, surfplatta, tidningar, böcker och liknande kan man bra ta med sig. I stugan har alla ett eget skåp. Det här skåpet ska vara identiskt inrett enligt dina stugkamraters, men förutom det finns det en låda för privata saker. Telefonen får du inte använda under tjänstetid (6 – 18) förutom om ni har någon längre paus. Om man på grund av en orsak eller annan har behov av att ta med saker som inte bara ryms i låda kan man få specialtillstånd. Många idrottare (som utövar idrott aktivt och professionellt) får tillgång till ett extra skåp.

 

Tjänstedagen

En vanlig tjänstedag börjar nästan alltid klockan 6:00. Då är det väckning, sängbäddning, morgontvagning och påklädning som gäller. Därefter följer ett morgonmål innan den egentliga tjänstetiden börjar. Tjänstetiden som pågår till ungefär klockan 18 varje dag kan bestå av nästan vad som helst. Den kan innefatta teorilektioner, skjutövningar, marschövningar, fältövningar och dylikt. Tjänstetiden avbryts också av lunchpaus som äts i matsalen om man är på militärområde, men det kan också hända att man äter i skogen om man är på tjänst där.

Tjänstetiden avslutas ofta med middagen. Därefter har man fritid. På fritiden kan man t.ex. träna, läsa, använda dator eller gå till soldathemmet. Soldathemmet är ett café och en samlingspunkt för beväringarna. I början av tjänstgöringstiden håller man ofta lite hårdare på reglerna och därför får man inte lämna sin egen kasern under den tiden.

Läger

Lägren är nog den hårdaste utmaningen för de flesta beväringar. Då man är på läger åker man ut i skogen och bor i tält. Man sover i tält fastän det är vinter för det finns kamin som håller värmen uppe. Det förutsätter förstås att man håller kaminen varm också under natten och därför blir antalet timmar sömn något färre. Vanligtvis är man ute i skogen i 2-5 dagar. Under lägren följer tiderna heller inte de vanliga utan är anpassade enligt övningar. Ofta är man igång från morgon till kväll.


Då man är ute i skogen finns det ingen matsal att gå till. Därför utbildas vissa beväringar till s.k. fältkockar. Dessa tillreder mat som ni serveras i er mataback. Till den här plåtburken ska du helst ha köpt 3 liters plastpåsar som du sedan kan slänga bort. Det underlättar då man ska hålla sin back ren och fräsch under en veckas tid. Kom också ihåg att alltid diska den efter lägren, för ni märker om ni har glömt att göra det.

Ett annat alternativ till fältkök är att man tvingas tillreda sin egen mat i ett spritkök. Det är ganska ovanligt att man använder sig av det här systemet men det händer. Att göra mat i spritkök tar lite längre och man har lite mera att bära med sig. Man får en påse med mat som går att tillreda i skogen, men om man vill ”lyxa till det” kan man alltid ta med sig egen mat som kan tillredas med hjälp av ett spritkök.

Ryktet säger att man inte sover mycket på dessa läger, vilket till viss del är sant. Man har oftast övningar också på natten. Det kan vara att man ska hålla utkik vid en vaktpost eller så måste man försvara sig mot andra grupper. Väckningen är tidigare i skogen eftersom man ibland måste packa ihop tältet innan man börjar med följande uppgift. Det finns alltså många faktorer som förkortar natten under lägertiden. Men å andra sidan lär man sig en hel del under lägren, och det kan stundtals vara riktigt roligt vara ute i naturen.

Att vara på läger ses av många som någonting jobbigt, som man helst kommer undan. Men dessa läger behöver inte alls vara tråkiga och hemska. Naturen man är ute i är vacker, och speciellt då man är ute i den nyländska skärgården är landskapet riktigt fint. Har man dessutom tur med vädret kan veckan vara riktigt härlig. På lägren har man ofta ganska intressanta strids- och skjutövningar. Gillar man prickskytte finns det många övningar som faller en i smaken under ett militärläger. Då du är ute i skogen ofta under en längre tid lär du dig också känna vildmarken bättre. Du blir smidigare och klarar bättre av att ta hand om dig själv då du är ute i skogen. Många av dessa lärdomar kan vara trevliga att ha med sig senare i livet. Ett litet extra plus för lägren är att det händer något hela tiden, vilket gör att tiden går snabbt. Mitt i allt är du tillbaka vid brigaden och där väntar ett ledigt veckoslut.

 

Tjänstgöring då värnplikten är över

En del finländare vill efter sin militärtjänstgöring fortsätta sin militära verksamhet som antingen officer eller som fredsbevarare i något utsatt land.

Att arbeta som fredsbevarare kräver dock en del. Decibels expert Henrik Gahmberg listar följande saker som grundförutsättningar:

- Finskt medborgarskap
- Ålder 20-45 vid ansökningen (rekommendation)
- För kvinnor väl genomförd beväringstjänst
- Oklanderlig livsstil
- God hälsa och fysisk kondition (12 minuters löptest minimum 2300 meter)
- Minst B-klassens körkort, andra stadiet avklarat
- För reservofficerare, poliser som söker sig till polisuppgifter samt för underofficerare som söker sig till ledarskapsuppgifter krävs det goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska (allmänna språkprovet i engelska).

Om man önskar arbeta inom armén också efter tjänstgöringstiden finns några alternativ. Undersergeanter eller aspiranter som har gjort bra ifrån sig under sin tjänstgöringstid kan ibland bli erbjudna fortsatt jobb inom försvaret. Vill man dock nå högre måste man utbilda sig. Det kan man göra på Försvarshögskolan i Helsingfors.

Text: Ungdomsinformatör André Forsman

Faktagranskning: Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab

Översättning: Lena Niininen

Mera information: Bild: Försvarsmakten

Tillbaka