Allmän värnplikt

Allmän värnplikt
13.07.2017
I Finland har vi något som kallas allmän värnplikt. Det innebär att alla män i landet har en skyldighet att genomföra militärtjänst.

Tjänstgöringstiden är 165 dagar för dem som blir utbildade till vanliga jägare. Ungefär hälften har en tjänstgöringstid på 165 dagar. Dem som utbildas till antingen undersergeanter eller aspiranter har ett års tjänstgöringstid, eller 347 dagar. Även dem som utbildas till båtförare och långtradarchaufförer tjänstgör 347 dagar. Det finns också en mellangrupp som tjänstgör 255 dagar. Till den här gruppen hör militärpoliser och de flesta beväringar med chaufförsutbildning. Fram tills man är 28 år gammal är man skyldig att utföra sin tjänst. Det innebär att man måste inleda tjänstgöringen förrän man fyller 28 år ifall man inte av en eller annan orsak blivit befriad för det. Man tillhör reserven och kan bli kallad på repetitionsövningar fram tills man är 50 år gammal.

Finland är faktiskt det land i Europa där största andelen av männen utför värnplikten. Man räknar med att ungefär 80 % av finländarna fullgör sin tjänst för försvaret. Just det, försvaret. Vår militär är till för att försvara landet, inte för att delta i några erövringståg. Nedan kommer ni att märka att ett angrepp mot Finland dessutom är ganska osannolikt. Huvudsaken med vår värnpliktslag är att visa omvärlden att vi har ett försvar och att vi är att land man inte bara kan erövra utan att stöta på motstånd.

Risken för krig – är Ryssland ett hot?

En sak som många kan fråga sig innan de inleder tjänstgöringen, eller kanske då de funderar på om de ska rycka in är om det finns en risk för att Finland skulle råka i krig. Många är säkert också rädda för att tvingas dra ut i krig. För det är ju inte så länge sedan Finland faktiskt låg i krig, med det dåtida jätteriket Sovjetunionen. Pratar man om hot nuförtiden är det också dess arvtagare Ryssland som oftast ligger i fokus. Men är Ryssland faktiskt något hot mot Finland?

Visst, Ryssland har växt sig allt starkare de sista åren och har nu åter en ganska stark militär. Rysslands armé är dock inte heller någon erövringsarmé direkt. Snarare är den ett skyltfönster ämnat för omvärlden och för de egna invånarna. Ryssarna vill spänna sina muskler för världen och visa att de faktiskt är en stark stormakt som man kan räkna med igen. Att Ryssland skulle invadera Finland är därmed mycket osannolikt. För det första finns det egentligen ingen orsak att invadera Finland. Kampen mellan stormakter som gick ut på att ”den med störst landyta vinner” är över sedan länge tillbaka. För det andra skulle ett angrepp mot Finland troligen få västmakterna att reagera. Finland är en inbiten EU-medlem och samarbetar också med NATO. Ryssland är därför inte längre det hot som det var efter andra världskriget. Därför behöver vi i Finland inte vara rädda för ett angrepp trots att Ryssland ibland visar upp lite storebrorsfasoner genom att kritisera ett allt för nära samarbete med NATO.

Har du frågor om värnplikten, uppbådet, inryckningen eller något annat som berör ämnet? Fråga då vår expert, informatör vid huvudstaben Henrik Gahmberg, via Våga fråga!

Text: Ungdomsinformatör André Forsman

Faktagranskning: Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab

Översättning: Lena Niininen

Mera information: Bild: Försvarsmakten

Tillbaka