Asevelvollisuus

Asevelvollisuus
13.07.2017

Asevelvollisuus ja miksi se on olemassa?

Meillä Suomessa on yleinen asevelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla maan miespuolisilla kansalaisilla on velvollisuus suorittaa varusmiespalvelus.

Miehistöön koulutettavien aseellinen varusmiespalvelus on kestoltaan 165 päivää. Noin puolella varusmiespalveluksen suorittavista on 165 päivän palvelusaika. Alikersanteiksi tai upseerikokelaiksi koulutettavien palvelusaika on vuosi, tai 347 päivää. Myös veneenkuljettajien ja raskaan kaluston kuljettajien palvelusaika on 347 päivää. Palvelusajan pituudessa on myös ”välimalli”, joka on 255 päivää. Tähän ryhmään kuuluvat sotilaspoliisit ja useimmat kuljettajakoulutuksen saavat varusmiehet. Miehet ovat velvollisia suorittamaan varusmiespalveluksen ennen 28 vuoden ikää. Tämä tarkoittaa sitä, että varusmiespalvelus tulee aloittaa ennen kuin täyttää 28 vuotta, jos ei syystä tai toisesta ole saanut palveluksesta vapautusta. Varusmiespalveluksen jälkeen ihminen kuuluu reserviin ja hänet voidaan kutsua kertausharjoituksiin aina 50-vuotiaaksi asti.

Suomi on Euroopan maista se, jossa suurin osa miehistä suorittaa varusmiespalveluksen. Arvioidaan, että n. 80 % suomalaisista käy asepalveluksen puolustusvoimien leivissä. Aivan niin, puolustusvoimat. Suomen puolustusvoimat ovat olemassa maan puolustusta varten, eivät mitenkään maanvalloitus -mielessä. Seuraavaksi kerromme taustoja sille, miksi hyökkäys Suomea vastaan on epätodennäköinen. Asevelvollisuuslakimme tarkoitus on osoittaa muulle maailmalle, että meillä on puolustus, emmekä ole vain maa, jonka voisi valloittaa ilman vastarintaa.

Sodan vaara – Onko Venäjä uhka?

Eräs asia, jota moni ehkä miettii ennen varusmiespalvelustaan tai kun he harkitsevat armeijaan menemistä, on, onko olemassa vaara, että Suomi joutuisi sotaan? Monet varmasti jopa pelkäävät joutuvansa sotaan. Suomen edellisestä sota-ajasta suurvalta Neuvostoliittoa vastaan, ei kuitenkaan ole mitenkään kovin pitkä aika. Nykyään sodan uhkasta puhuttaessa juuri Neuvostoliiton perillinen Venäjä, on uhkakuvista yleisin. Mutta onko Venäjä todellisuudessa uhka Suomelle?

Venäjä on toki vahvistunut viime vuosina paljon ja heillä on myös vahva armeija. Venäjän armeija ei kuitenkaan suoranaisesti ole mikään valloitusarmeija, vaan se on ennemminkin näyteikkuna muulle maailmalle ja itse Venäjän kansalaisille. Venäjä haluaa pullistella muun maailman edessä ja he haluavat näyttää olevansa vahva suurvalta, jota ei kannata laskea pois laskuista. Tästä syystä Venäjän suomenvalloitus on hyvin epätodennäköinen. Ensinnäkin, heillä ei ole mitään selkeää syytä valloittaa Suomi. Suurvaltojen kamppailu, joka perustui siihen, että isoimman pinta-alan omaava maa oli voittaja, on jo mennyttä aikaa. Toiseksi, hyökkäys Suomea vastaan herättäisi todennäköisesti muut länsimaat. Suomi on perinteet omaava EU:n jäsenmaa ja teemme myös yhteistyötä NATOn kanssa. Näistä syistä Venäjä ei enää ole samanlainen uhka kuin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Joten meidän ei tarvitse pelätä hyökkäystä, vaikka Venäjä välillä osoittaisi isoveljen elkeitä kritisoimalla liian läheistä yhteistyötä NATOn kanssa.

Teksti: Ungdomsinformatör André Forsman

Tarkastus: Henrik Gahmberg, informatör vid Försvarsmaktens huvudstab

Käännös: Lena Niininen

Lisätietoja: Bild: Försvarsmakten

Back