Hjälp!

Hjälp!

Är det panik? Behöver du omedelbart hjälp? Lugn, det finns människor att ringa!

Omedelbar akuthjälp

Allmänt nödnummer: 112

Social- och krisjouren i Österbottens välfärdsområde
Telefonnummer: 06-218 9555 eller 112. Socialjouren erbjuder brådskande socialservice 24 timmar i dygnet alla dagar. De kan hjälpa när det är frågan om familjekriser, eventuellt behov av barnskydd, om någon plötsligt får brist på grundvård, om någon har överlevnadsproblem eller om krishjälp behövs.
En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst, som upptäcker att ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Psykiska problem

Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer
Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Har du självdestruktiva tankar? Du behöver inte vara ensam, ring 09 2525 0112! Telefonjouren är öppen: må och ons kl.16-20 samt ti, to och fre kl. 09-13.

Psykporten för unga
Psykporten är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande. Genom tjänsten kan medborgare få information och verktyg för att ta hand om den mentala hälsan. De tjänster som är riktade till ungdomar och vuxna erbjuder information om psykiska svårigheter och mentalvårdstjänster. De innehåller också egenvårdsmetoder.

Krisjouren för unga
Krisjouren för unga är verksam i Helsingforsregionen och betjänar 12-29-åriga ungdomar samt deras familjer. Målsättningen för verksamheten är att erbjuda målgruppen flexibel och lätt tillgänglig, kortvarig samtalshjälp i livets olika kris- och problemsituationer. Besöken är gratis och konfidentiella, och du kan kontakta Krisjouren anonymt. Du får kontakt med Krisjouren för unga genom att boka en telefontid på hemsidan (som hittas här).

Österbottens kriscenter Valo
Österbottens kriscenter erbjuder samtalsstöd vid krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet. Samtalsstödet sker i Valos utrymmen eller alternativt via telefon eller video.
Tidsbokningen öppen: må – to kl. 9-14 tfn. 044 979 2439 eller info@pohjanmaankriisikeskus.fi.

Mannerheims barnskyddsförbund (telefonjour)
hemsidan kan du skapa ett konto, logga in och anonymt skriva ett brev till en vuxen. MLL garanterar svar inom 2 veckor. Telefon- och brevtjänsten fungerar på både finska och svenska.
Telefonjour för barn och unga: 0800 96 116 (svenska) må-ons kl. 14-17, to kl. 17-20 eller 116 111 (finska) må-fre kl. 14-20 och på jul, nyår, valborgsmässoafton och midsommar kl. 14-17.
Du har rätt att vara anonym och samtalen behandlas alltid konfidentiellt.

Psykiatriska jouren vid Vasa centralsjukhus
Vid centralsjukhuset i Vasa finns en dejourerande sjukskötare som svarar på samtal 24/7 och erbjuder hjälp för över 18-åringar. Det kan handla om att man behöver hjälp med hur man ska hantera sin egen eller en närståendes situation.
Dygnet runt finns en sjukskötare beredd på att svara på dina frågor. Telefonnumret är 06 213 2009.

Ungdomsstationen Klaara
Ungdomsstationen Klaara i Vasa erbjuder hjälp för unga i åldern 12-29 år vid utmanande livssituationer och -kriser samt med problem som gäller psykisk hälsa, missbruk och beroenden. Du kan ta kontakt om du har till exempel symptom på depression, ångest, svårigheter att sova eller somna eller om du är orolig för din egen eller någon närståendes situation. Hjälp erbjuds också om du har svårt med skolan eller dina studier, om det förekommer problem i din vänkrets eller om framtiden bekymrar dig. Servicen är konfidentiell, frivillig och avgiftsfri. 
Ring 040 7276888 för tidsbokning och rådgivning på vardagar kl. 9-11. Du kan också besöka stationen utan tidsbokning på vardagar kl. 9-11

Psykosociala centret, södra området
Om du bor i Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax eller Närpes kan du få stöd med psykosociala utmaningar från södra områdets Psykosociala center. Sådana utmaningar kan t.ex vara att du känner dig trött och nedstämd eller att du inte kan fungera så som du gjort tidigare. Relationssvårigheter är också en vanlig sak att söka hjälp för. Vården ges i form av individuella samtal eller par- och familjesamtal. Tillsammans med vårdpersonalen får du diskutera din situation och ditt vårdbehov kartläggs. Här finns också medicinsk vård med läkare och psykiater. Tjänsterna är avgiftsfria.
Psykosociala centret: 06 224 1831. Telefontiderna är må-fre kl. 08-15.
Social- och krisjour i Österbottens välfärdsområde för brådskande socialservice, öppen dygnet runt: 06 218 9555

Barn- och ungdomsmottagningen i Jakobstad
Till verksamheten hör bl.a. utredning av beteende- och känslolivsproblem och terapiverksamhet. På psykiatriska barn och ungdomsmottagningen arbetas det mångprofessionellt och i teamet ingår läkare, psykologer, familjeterapeuter, sjukskötare och handledare, som har alla tystnadsplikt.
Ungdomsmottagningen har också telefonrådgivning. Kansliets telefontider är må-fre kl. 08-15 och telefonnumret hit är 06 786 2151. Det här är avgiftsfritt och kräver ingen remiss. Vårdpersonal (psykolog, sjukskötare, handledare) svarar i telefon må-fre kl. 12-14 på telefonnumret 050 354 8077 för att ta emot nya klienter, ge rådgivning och handledning och vid behov sända dig vidare.

Ungdomsstationen Fiilis
Ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad erbjuder samtalsstöd och rådgivning för unga i åldern 12-29 år. Servicen är för dig som vill prata med någon som lyssnar, känner stress och ångest, känner dig utmattad och överbelastad, har sömnsvårigheter, kämpar med ensamhet, har det svårt i skolan, går igenom en kris eller vill prata om ditt parförhållande. Du kan också ta kontakt för en vän. 
Boka tid genom att ringa eller skicka ett SMS till David Sandström 040 805 1216

Ärligt Talat-chatten
Ärligt talat chatten är en nationell online-tjänst på nätet för 13-29-åringar. På Ärligt talat kan unga chatta online med professionella inom ungdomssektorn om frågor som är aktuella i deras liv. Handledarteamet består av ca 30 professionella (psykolog, psykoterapeut, skolkurator, socialarbetare, studiehandledare, ungdomshandledare, ungdomsledare etc.), som handleder unga med chatten som verktyg. Chatten betjänar varje vecka måndag till fredag kl. 09-12 samt kl. 19-22. Specialöppet arrangeras vid krissituationer, som t.ex. skoltragedier.

Pojkarnas telefon (Befolkningsförbundet) 
Pojkarnas telefon är en hjälpande nationell telefon- och webbtjänst för alla som identifierar sig som pojkar eller unga män under 20 år.
Vår samtalsjour är öppen på numret 0800 94884 vardagar, service på svenska tisdagar 15:30-18 och torsdagar 13-15:30.
Befolkningsförbundet har också en chatt för pojkar. Den svenskspråkiga chatten betjänar onsdagar 15:30-18.
Du kan kontakta oss anonymt och gratis.

Församlingens tjänster

Kyrkans samtalstjänst
Telefonnumret till kyrkans samtalstjänst är 0400 22 11 90 (svenskspråkig). Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.
Samtalstjänsten har också en nätjour där du kan registrera dig och anonymt skicka ett meddelande om vad som än tynger dig, svar får du inom 1-2 dygn. Nätjouren hittar du här.

Kyrkans chatt
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands chatt är öppen må-ons kl. 19-21. Här kan du chatta anonymt och privat med anställda som alla har absolut tystnadsplikt. Samtalsfönstret är öppet på sidan då den jourhavande är ledig.

Brott och skyddshem

Polisen ring 112 (Läs gärna vårt reportage Decibel besöker polisen).

Brottsofferjouren RIKU
Har du eller din närstående utsatts för brott eller brottsförsök? Är du vittne i ett brottmål? Känner du dig osäker på vad du ska göra? Ring till brottsofferjouren för att få personligt stöd kostnadsfritt.

Brottsofferjouren i Vasanejden: 044 037 1050 
Hjälpande telefon i hela Finland för stöd och råd: 116 006
På svenska måndag-fredag kl.12-14. På finska måndag-fredag kl. 9-20.
Juridisk telefonrådgivning: 0800 161 177 må-to kl 17-19 Du kan få svar på juridiska frågor och råd angående dina juridiska rättigheter.

Servicen är till för brottsoffer, deras närstående och vittnen.
RIKU är en konfidentiell och säker internettjänst där du kan ställa frågor anonymt. 
Brottsoffer, deras närmaste och vittnen kan få en stödperson vid behov, som hjälper med det byråkratiska samt de praktiska arrangemangen då ett brott inträffat. Frivilliga stödpersoner är noga utvalda och utbildade. För mera information, kolla Decibels intervju med Nathalie Wingren från Brottsofferjouren här

RIKU-chat
Brottsofferjouren har en chattfunktion där vem som helst kan ställa frågor, berätta om eller få handledning i brottsofferfrågor. Chatten är öppen vardagar kl. 09-15, samt kl. 17-19 på måndagar. På chatten kan man vara anonym.

Seri-stödcentret
På Seri-stödcentret vid Vasa centralsjukhus erbjuds hjälp och stöd till personer som utsatts för sexuellt våld. 
Ring eller skicka textmeddelande till 040-5894752, dygnet runt alla dagar.

Kvinnolinjens telefonjour
Kvinnolinjen är en landsomfattande telefonjour för kvinnor och flickor som är utsatta för våld, hot eller rädsla, och även för deras närstående.
Telefonnumret är 0800 02400. Dejour på finska må-fre kl. 16-20. Dejour på engelska fre kl. 16-20. Samtalen är konfidentiella och du kan ringa anonymt.

Vasa mödra- och skyddshem ry
Telefonnummer till skyddshemmets handledare: 06-312 9666 och till skyddshemmets socialarbetare: 050 522 2224. Adress: Magasingatan 12, 65100 Vasa. Skyddshemmet är öppet dygnet runt.

FRIDA - Fri från våld
Finns till för kvinnor och barn som blir utsatta för våld i familjen eller sexuella övergrepp. De erbjuder öppenvård i form av samtalsstöd, både enskilt och i grupp, samt gratis stöd- och krissamtal för barn som upplevt våld i hemmet.
Jourtelefon 050 596 0980. Kvinnojouren nås må- fre kl. 8-14

Nollinjen
Mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor. Ring gratis 080 005 005 för stöd och hjälp, alla dagar dygnet runt. Du får vara helt anonym, ditt telefonnummer syns inte och samtalet kommer inte synas på telefonräkningen. Du kan samtala på svenska, finska eller engelska med personalen.

Net skyddshem
Net skyddshem hjälper alla parter i våldet, de som upplever det, de som utför det, de som är utsatta för våld samt deras närstående, genom att erbjuda dem information, diskussionshjälp (på finska) samt berättelser om familje- och närståendevåld och hur man kan komma över det. På webbplatsen ges också hjälp till dem som bevittnat våld eller till barn och unga som utsatts för våld.

Beroende och missbruk 

Den riksomfattande telefonjouren - narkotikamissbruk (Fri från narkotika rf - Irti huumesta ry)
De ger hjälp, information och stöd vid kriser som förorsakats av narkotikamissbruk. I telefonen svarar både föreningens anställda samt utbildade frivilliga. Både föreningens anställda och de frivilliga har tystnadsplikt. Alla kontakter och all information behandlas konfidentiellt. Tjänsten är avgiftsfri. De nås på 0800 980 66 (på finska), må-fre 9-15 och må-to 18-21.

Droglänken.fi
Droglänken har bland annat test och mätare som du kan använda för att testa om du är beroende av t.ex. alkohol, droger, internet och spel. Här kan du också få rådgivning och information om hur du får hjälp och stöd med missbruk.

USM - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.
USM erbjuder stödtjänster för personer med beroendeproblematik, brottspåföljdsklienter samt anhöriga. Journummer: 040 2435 798.

Vid missbruk kan du också söka hjälp från Ungdomsstationerna Klaara och Fiilis, Österbottens kriscenter Valo eller Psykosociala centret.

Spelberoende

Peluuri - telefonjour för spelberoende
Gratis telefonservice på finska och engelska vardagar kl. 12-18 på telefon 0800 100 101.
OBS! Den svenskspråkiga telefonservicen är på paus för tillfället. 

På Peluuris hemsida finns en hel del råd och tips samt en chattfunktion nere i högra hörnet där man kan diskutera anonymt med personalen. Chatten är öppen må, ons och fre kl. 12-15. Sidan erbjuder också olika tjänster som kamratstödsgrupper och vårdprogram.

Ätstörningskliniker

Ätstörningscentrum (Syömishäiriökeskus)
Klinik belägen i Helsingfors som omfattar både terapienhet och avdelningsvård. Dit kan du komma utan diagnos och remiss och du kan höra av dig om du bekymrar dig för ditt egna eller någon närståendes ätande. På webbsidorna finns mera information om ätstörningar och ätstörningsvård.
Rådgivningstelefon: 050 522 00 77 (svenska) eller 040 411 54 81 (finska). Hit kan du ringa må-to 9-16 och fre 9-14. Du kan även ta kontakt med dem via info@syomishairiokeskus.fi.

Fredrikakliniken i Jakobstad
Fredrikakliniken ger ätstörningsvård. Vid Fredrikakliniken finns både en dagavdelning och en poliklinik. Fredrikakliniken är avgiftsfri och kräver ingen remiss. Man kan kontakta Fredrikakliniken om man är orolig över sitt eget eller någon annans ätande - eller bara för rådgivning.
Telefonnummer till polikliniken: 050 436 7468 (mån-tors) eller 046 923 5382 (mån-fre). Du kan också skicka ett textmeddelande med önskan om att bli uppringd.
Läs också gärna vårt reportage Decibel besöker Fredrikakliniken!

Stöd åt anhöriga

FinFami Österbotten r.f.
FinFami Österbotten rf är en tvåspråkig förening, som finns till för att hjälpa och stöda anhöriga och andra närstående till psykiskt sjuka/missbruk. Föreningen erbjuder rekreation, samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar och annan verksamhet samt en möjlighet att träffa andra i samma situation. De har även verksamhet för unga anhöriga i åldern 13-29. Anhörigrådgivningen är kostnadsfri. Telefonnummer: 044-2000 733 (Vasa) eller 044-7634 101 (Karleby). Anhörigrådgivning kan arrangeras på plats vid kontoret i Vasa, via telefon, eller genom videosamtal. Du kan boka tid på när som helst måndag-fredag kl. 9-16. Du kan också boka tid via nätkalendern på deras hemsida

Sorgbandet r.f. stödsamtal
Har du varit med om att en närstående tagit sitt eget liv? Sorgbandet - Närstående till personer som tagit sitt liv r.f. grundades år 1997 med syfte att stöda de efterlevande och att främja öppenheten om självmord.
Skicka ett sms ”stödsamtal” till nummer 045 130 8603 och föreslå en tid (t.ex. vardagskvällar) när en kamratstödjare kan ringa till dej. Kamratstödjaren ringer dig inom en vecka. På hemsidan finns även diskussionsforum på finska.

Psykosociala förbundet r.f.
är en förening som finns till för att stöda och hjälpa de som själva har drabbats eller som har anhöriga som har drabbats av mental ohälsa. De erbjuder bland annat kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd via medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland.
På deras hemsida kan man anonymt ställa frågor till deras experter och få svar inom en vecka, eller så kan man ringa rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling på 050 409 6640 eller mejla henne på camilla.roslund-nordling@fspc.fi må och fre kl. 09-15.

Handledning gällande studier

Skoltrött? Utan studieplats? Vet du inte vad du ska bli när du blir stor? Arbetslös? Utan fritidsintressen? Utmaningar med ekonomin?
Beroende på var du bor så finns det hjälp att få gratis.

Bor du i Korsholm, Vörå eller Malax och är i åldern 16-29 år kan du ta kontakt med Resurscentret Föregångarna, tfn. 050 453 0124.
I Korsholm kan du även ta kontakt med uppsökande ungdomsarbetare; Sofia Sandvik tfn. 050-4650591 och e-mail sofia.sandvik@korsholm.fi , eller Linda Staffans tfn. 044-7271502 och e-mail linda.staffans@korsholm.fi . 

Bor du i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby eller Pedersöre och är i åldern 15-28 år kan du ta kontakt med de uppsökande ungdomsarbetarna, tfn. 044 705 4678.
Du kan också besöka Musikcafé After Eight i Jakobstad, där de uppsökande ungdomsarbetarna befinner sig.

Bor du i Kaskö, Korsnäs, Närpes eller Kristinestad och är under 29 år hjälper Jobcenter dig.
Ta kontakt via 040 511 3070 (Närpes) eller 040 538 1700 (Kristinestad).