Pessar

Pessar

Den senaste tiden har det blivit allt populärare med icke-hormonala preventivmetoder. Detta beror till en stor del på att kvinnorna inte vill eller kan använda hormonella preventivmedel. Hormonella preventivmedel rekommenderas tex. inte för sådana kvinnor som har migrän eller till kvinnor som har risk för blodpropp (testas med blodprov). Dessvärre säljs inte pessar i Finland och de hör inte till de preventivmedel som finländska myndigheter rekommenderar. Därför kan man inte få hjälp vid preventivrådgivningar/familjeplaneringen att pröva ut pessar.

Vad?

Pessaret är ett icke-hormonellt preventivmedel. Det är en liten kupa som sätts in i slidan före samlaget. Kupan är tillverkad av silikon eller latex. Pessaret används tillsammans med pessargel, som är ett sk. spermiedödande medel, för att skyddet mot graviditet skall vara högt. Pessaret förs in i slidan ungefär som en tampong. Pessaret ligger mot livmodertappen, vilket skapar en sugeffekt som håller pessaret på plats. Tillsammans med pessargelen förhindrar pessaret spermierna från att komma till livmodern. Om det används rätt, ger pessaret ett relativt högt (94%) skydd mot graviditeter.

Det finns två olika sorters pessar. Den mindre kallas cervixpessar och det ska sättas direkt på livmodertappen (cervix=livmodertapp). Den andra, som kallas vaginalpessar, är en aning större och täcker också ett större område i slidan. Pessar finns dessutom i flera olika storlekar och former och oftast lönar det sig att prova sig fram till den rätta storleken vid en läkarmottagning eller en preventivrådgivning. Det finns heller ingen ”vanlig” storlek att köpa eftersom kvinnornas anatomi är alltid individuell och kan också ändras med tiden – ofta måste kvinnan köpa ett nytt pessar (av annan storlek) efter förlossningen.

Hur används det?

Innan man för in pessaret i slidan och skall ha samlag, skall man smörja in det med pessargel, mängden ungefär en matsked. Man kan föra pessaret på plats med fingrarna, men man kan också använda en särskild införingshylsa, på lite liknande sätt som med tamponger. Pessaret skall sättas in före samlaget, helst högst en timme före. Pessaret får tas bort tidigast 6 timmar och senast 24 timmar efter samlaget. Om man har sex flera gånger under tiden man använder samma pessar, skall man tillsätta spermiedödande pessargel utan att ta bort pessaret före samlag som sker efter tre timmar från det att man satt in pessaret.

I början kan det kännas svårt att föra pessaret in rätt i slidan. Ofta kan det också vara svårt att veta om pessaret sitter rätt. Därför lönar det sig att öva på att föra in den. Man kan göra insättningen lättare genom att använda glidmedel, gärna gelbaserad glidmedel. Oljebaserade glidmedel kan försämra pessarets skydd.

Pessaret är inget engångsskydd, utan det tvättas efter varje användning och förvaras i en ask som följer med i förpackningen. Oftast skall man byta till ett nytt pessar ungefär efter ett år eller när det visar spår av slitage.

Att tänka på

Pessaret är en relativt sällsynt preventivmetod i Finland, men man kan lätt få tag på dem tex på nätet eller genom att köpa dem utomlands utan recept. Om man väljer att beställa på nätet, lönar det sig att besöka en läkarmottagning först, så att man säkert köper den rätta storleken och formen. Läkaren/preventivrådgivningen ger också tips på användningen av pessaret.

Möjliga biverkningar med pessaret är irritationsreaktioner mot spermiedödande medlet. Dessutom kan spontaniteten av sexet bli lidande, eftersom pessaret skall föras in före samlaget och kräver därför en del planering. Pessaret skyddar heller inte mot könssjukdomar.