Har vi glömt något?

Är det något på Informations-sidorna du saknar? Vill du att vi ska ta upp något speciellt?

Hittar du något faktafel eller något att tillägga på någon av sidorna? Har du bra källor att tipsa om?

Tycker du att något är felaktigt formulerat, kan missförstås eller att någon synvinkel saknas?

Har du direkta klagomål - eller rent av beröm att ge oss?

Använd då det här formuläret, så ska vi försöka ta dina åsikter i beaktande så fort som möjligt!

Senast uppdaterad:
12.04.2018

Vill du prata direkt med oss? Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi

+35844 7277 911

Besöksadress: Sepis ungdomsinformationscenter, Bölesundsvägen 10 B, 65610 Korsholm, Finland

Faktureringsadress: Decibel.fi, Inköp 333, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, Finland

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2018 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!