Självkänsla

07.02.2019

En god och hälsosam självkänsla gör att man kan hantera misslyckanden och motgångar. Man klarar av att skilja misslyckandet från den egna personen. Även om man misslyckas betyder det alltså att man förstår sitt eget värde och tycker om sig själv ändå.

I dagens samhälle krävs det mycket mer självkänsla att växa upp som tonåring än för 20 år sen. Allt går så jättefort, man har massor med valmöjligheter och olika saker att ta ställning till. Vi lever i ett prestationssamhälle och just prestationerna betyder en hel del. Det skapar en ökad press. För att kunna hantera allt detta behövs en sund självkänsla, en stor inre trygghet och säkerhet. Man måste kunna lita på den egna inre styrkan som nog finns där, även om den kanske måste ses över och tränas upp ibland.

Självkänsla är nämligen inget evigt bestående, den är inget som räcker för evigt. Det räcker inte att man fått växa upp under kärleksfulla förhållanden, tryggheten förbränns hela tiden. Man ställs alltid inför nya utmaningar, lär känna nya människor och hamnar i olika situationer där det finns risk för att misslyckas. Just därför är det riktigt jätteviktigt att man stannar upp ibland och ger sig själv den där inre bekräftelsen och påminner sig själv om att man duger som man är.

Självmedkänsla handlar om att visa ömhet för sig själv. Med självmedkänsla kan man alltså vara snäll mot sig själv när saker inte går som planerat. Forskning har visat att både självkänsla och självmedkänsla är viktiga att utveckla, men när vi ser på psykisk hälsa är självmedkänslan viktigare. Det är bättre för vår psykiska hälsa att vi klarar av att ta hand om oss själva när det är tungt och jobbigt.

Vad är låg självkänsla?

Orsakerna till låg självkänsla kan vara många. En traumatisk barndom kan t.ex. påverka självkänslan jättemycket, likaså mobbning eller jobbiga separationer. Om du alltid får höra att du är dålig på olika saker eller om en förälder ofta pratat med dig med hård röst och negativ stämma - så börjar du förstås själv också tro på att du är dålig till slut. Psykisk ohälsa (såsom depression och ångest) gör självkänslan sämre - och omvänt: om man har dålig självkänsla finns risk för psykisk ohälsa.

Det behöver inte alls synas att en människa lider av låg självkänsla.

Det du känner dig som och det du verkligen är behöver inte alls stämma ihop. Även om man känner sig som världens mest osäkra typ så betyder det varken att man är dålig eller att man kommer att misslyckas.

Om man har låg självkänsla och tycker att man själv är dålig kan det också hända att man börjar överprestera för att kompensera. Man gör saker för att visa både för sig själv och för andra att man kan, också sådant som kanske inte ens intresserar, istället för att göra sådant som man själv vill och blir glad av. Den här typen av beteende har ett namn, det kallas prestationsbaserad självkänsla.

När det handlar om en vilja att bekräfta sig själv och gottgöra för låg självkänsla kan det hända att man tar till metoder som i slutändan kan skada andra eller en själv. Det känns som om man själv blir bättre av att trycka ner, frysa ut eller mobba andra. Med låg självkänsla blir det svårare att exempelvis ta mod till sig och säga ifrån ifall en kompis behandlar någon annan illa. Då kanske man istället bara "hänger med" och behandlar andra illa, fast man inte annars skulle göra så.
Låg självkänsla kan göra att man drar sig undan omvärlden.

Låg självkänsla i tonåren

Låg självkänsla har visat sig vara väldigt vanligt i tonåren. Vad beror det på att självkänslan är så skör just då? Ofta handlar det om kroppsliga förändringar. Man känner inte riktigt igen sig själv. Man behöver bygga upp självkänslan och fortsätta hitta sin egen identitet. Det lönar sig att fundera på saker som "vad är det som ska vara utmärkande för just mig?" och "vilka saker behöver jag för att må bra?". När du utvecklas psykiskt och mognar så förändras du ju och då gäller det hela tiden att hitta nya delar av dig själv eller bekräfta gamla delar av dig själv.

Behovet av frigörelse från föräldrarna blir starkare, man vill kanske inte längre göra allting likadant som de utan på sitt eget sätt. Det är en naturlig del av att växa upp och en viktig del av den personliga utvecklingen. På det här sättet byggs det egna jaget och den alldeles egna självkänslan upp, oberoende av vad människorna runt omkring en tycker och tänker.

Många känner plötsligt dessutom att de inte passar in längre bland de gamla kompisarna. Man kanske mognar fortare än de andra och hittar inte riktigt sig själv i relationen till andra, eftersom man själv förändras.

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström & storasystern och sommarjobbaren Angelica QvistFaktagranskning: Hälsocoach Melinda Backlund på MindBody Balans
Samtalsterapeuten Annica Wahrman

Översättning: Lena Niininen (till finska)

Källor: Modern psykologi 5/2013

Mera information: Samtalsterapi.fi

Tillbaka