Våga prata inför publik

Våga prata inför publik

Våga tala inför en grupp

Vi får ofta frågor om blyghet, svag självkänsla, osäkerhet och rädsla till Våga fråga - och förvårnansvärt ofta är det just att tala inför grupp som är det värsta den frågande kan tänka sig. Att hålla föredrag inför en grupp kan kännas jobbigt och något man helst skulle slippa undan. De flesta av oss har varit nervös flera dagar på förhand när man vet att man skall hålla föredrag. Oftast är problemet till nervositeten att man inte är bekväm med sig själv och man har dålig självkänsla. Det är viktigt att man kommer ihåg att man inte är ensam, de flesta känner sig nervösa av att stå inför en grupp människor och prata. Övning ger färdighet och även vana talare kan vara nervösa och säga fel saker när de pratar. Detta är helt naturligt.

Tips för att förbereda sig inför att hålla ett föredrag och bli mindre nervös:

 • Det är lättare att hålla föredrag om någonting som man själv tycker är intressant, så om du får välja ämne så fundera vad som intresserar dig. Har du fått ett ämne som du inte är så intresserad av så försök ändå hitta något inom ämnet du skulle tycka är intressant. Var kreativ!

  Det är viktigt att man läser in sig på ämnet, man behöver inte bli expert men att man vet vad det handlar om och förstår vad ämnet gäller. Detta gör att du känner dig mera säker och på samma gång ger en bild åt åhörarna att du vet vad du pratar om.
 • Fundera vilken typ av grupp som du skall prata inför och utgående ifrån det så anpassar du det du skall berätta om. Om du håller föredrag för din klass så kanske du använder ett mer ungdomligt språk än om du håller ett föredrag åt en grupp pensionärer.
 • Tänk själv på vad du skulle tycka var ett intressant föredrag att höra på och tänk på att det inte blir för mycket fakta i texten, försök istället berätta det viktigaste och det som har betydelse. Årtal och namn är svåra att komma ihåg och man kan bli ännu mer nervös då man har mycket att komma ihåg.
 • Skriv upp rubrikerna och sedan stödord. Detta hjälper dig att veta vad du skall prata om. Skriv inte långa texter, det gör att du lätt tappar bort dig och man stirrar automatiskt ner i pappret om man har skrivit upp allt man skall säga.
 • Öva, öva, öva där hemma framför en spegel eller för dina föräldrar. Genom övning blir man mera säker och vet vad man skall prata om. Kom ihåg att börja öva i tid.
 • Ha gärna med bilder eller liknande - då är inte alla blickar fokuserade på dig.
 • Fast du själv känner att du är nervös och hjärtat bultar så syns det inte lika bra utanpå. Fast du missar nått du skall säga, ingen fara det är ju bara du som vet vad som skall vara med.
 • Var dig själv och jämför dig inte med andra. Tänk på att du inte är ensam om att hålla föredrag, de andra är säkert också nervösa.
 • Stå stadigt med båda fötterna så visar du att du är självsäker och trygg i situationen.
 • Klädseln är en mycket viktig sak att tänka på, ha kläder som du känner dig bekväm i.
 • När du tittar på publiken så behöver du inte titta dem i ögonen utan titta på deras näsa eller strax ovanför pannan, och flytta blicken över hela rummet.
 • Om du har utrymme så kan du välja att gå lite för att bli mer avslappnad.
 • Försök att prata lugnt och ifall du vet att du börjar prata snabbt så skriv in ”andas och paus” i dina papper.
 • Tänk igenom dina katastroftankar. Vad kan egentligen hända, om du tänker efter? Sätt ord på och skriv gärna ner dina tankar. Då kommer du efterhand att inse att det mesta du tänker på inte kommer att hända.

Efter att du har haft ditt föredrag är det viktigt att ALLTID berömma sig själv och fundera över vad som var bra och vad som du kunde göra annorlunda nästa gång.

Du klarar av betydligt mer än du tror och dina tankar om att du inte kan eller vågar bara är just tankar. Ju mer du övar och utmanar dig själv med saker som du inte är bekväm i så blir du säkrare på att du klarar av även situationer som du aldrig har utsatt dig för. Med andra ord ditt självförtroende växer och fortsätter växa så länge du fortsätter att utmana dig själv.

Att vara modig är alltså inte en förutsättning för att våga göra saker. Men att utmana sig själv är en förutsättning för att fortsätta växa och få ett bättre självförtroende.