NU TALAR VI OM DET - PUHUTAAN SIITÄ

30.08.2018

Projektet ”Nu talar vi om det – Puhutaan siitä!” är ett treårigt projekt som startades i augusti 2018. Projektet ämnar utveckla tre huvudsakliga delar i Decibels verksamhet:

Sexuella trakasserier och Mediekunskap.

Vi önskar erbjuda alla högstadier, gymnasier och yrkesskolor i våra medlemskommuner två olika informationspaket. Paketen erbjuds även vårdnadshavare, lärare och skolpersonal i nämnda skolor. Paketen innehåller föreläsningar, workshops, peer-to-peer-utbildning samt digitalt informationsmaterial.

Temat i det första paketet är sexuella trakasserier. Decibel har föreläst för högstadier om ämnet sedan 2014 men önskar nu nå en betydligt större målgrupp och anpassa det enligt de behov av information som framkommit i #metoo-, #dammenbrister- och #memyös-diskussionerna. Målet är att konkretisera vad sexuella trakasserier innebär, samt informera om och diskutera kring allt från nakenbilder till att säga nej. Detta för att ge unga en tryggare uppväxt fri från sexuella trakasserier. Temat i det andra paketet är mediekunskap med målet att ge en starkare och säkrare mediakompetens och innehåller bland annat källkritik, nätikett, säkerhet och trygghet samt etiskt beteende. Paketet är nytt på Decibel och behovet har uttalats av skolornas personal.

Utseendemässig och webbteknisk utveckling av Decibel.fi

Senaste gången Decibel.fi förnyades, både i fråga om teknik och layout, var 2013. Nu önskar vi bland annat paketera portalen till en applikation, skapa ett nytt grafiskt utseende tillsammans med ungdomar, uppdatera webbhanteringsverktyget så att vi får mer frihet till förändring, införa fler visuella element som animationer, vloggar och grafik samt skydda användarna enligt nya personskyddslagen.

Satsning på Decibel-områdets finskspråkiga ungdomar samt geografisk utökning till nya kommuner

Sedan Decibels början 1.1.2008 har vi med mycket goda resultat lyckats nå och engagera de svenskösterbottniska ungdomarna, men inte de finskspråkiga i samma utsträckning. Vi vill ta reda på vad de finskspråkiga behöver och hur de vill ha informationen presenterad och finna nya vägar att nå dem. Idag är Decibel ordinarie ungdomsverksamhet i 11 österbottniska kommuner, som finansierar vår grundverksamhet till 100%. Längs kusten är det endast Larsmo och Vasa som inte är med i Decibel och i Österbotten finns ytterligare finskspråkiga kommuner som saknar webbaserad ungdomsinformation och –rådgivning. Under 2018 tar vi kontakt med dessa för att erbjuda dem medlemskap i samt möjlighet att delta i utvecklingen av Decibel.fi. Då flertalet av dessa kommuner har finsk språkmajoritet, samt för att nå de finskspråkiga ungdomarna i de nuvarande medlemskommunerna, behövs en finskspråkig/tvåspråkig ungdomsinformatör.

Projektets externa finansiering kommer från Regionförvaltningsverket och Svenska Kulturfonden.

Tillbaka