Decibels samarbete med Luckan

13.04.2023

Ungdomsinformationsportalen Decibel.fi samarbetar med Luckan UngInfo 

När vi får frågor från andra än Decibels 12 medlemskommuner, skickas dessa för att besvaras av våra kolleger (med egna expertnätverk) för att få lokal expertis. Svaren syns sedan på båda sajterna. Frågor från Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad besvaras av Decibels egna ungdomsinformatörer, hälsovårdare-sexualrådgivare, praktikanter och ca 40 experter.

 Luckan logo

Luckan UngInfo

Luckan UngInfo innehåller bland annat en svenskspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga i Nyland och Åboland och drivs av Föreningen Luckan r.f. Verksamheten riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29 och personer som arbetar inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin erbjuder individuell handledning, ordnar evenemang, seminarier och kompetenshöjande kurser för unga, föreläser och drar verkstäder i skolor samt arrangerar fortbildningar för personal inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin ansvarar även för chatten Ärligt talat.

Luckans ungdomsverksamhet

Luckan finns på tolv orter i Finland, och på 5 orter finns det personal för ungdomsverksamhet. Vi samarbetar med Decibel kring Våga Fråga-tjänsten, och erbjuder en chat som är öppen tre kvällar i veckan, med psykolog och andra sakkunniga. Utöver det ger vi personlig handledning, arrangerar evenemang för unga och fortbildning för professionella som arbetar med unga. Vi erbjuder också högstadier och andra stadiet föreläsningar och workshoppar. Luckan har i samarbete med Folkhälsans Förbund status som kompetenscenter 2018-2019 med IRV-tjänster och ungdomsarbete på webben som ansvarsområde.

@luckanunginfo, @ärligttalat

 

 

 

Tillbaka