Frågor och svar

Här kan du söka efter olika frågor. Det kan vara en fråga du själv ställt eller frågor och svar om något visst ämne.

Sök din egen fråga: Skriv in antingen rubriken, din signatur eller ett nyckelord från din fråga i den första rutan i raden av sökkriterier. Du kan även söka i den kategori du hade klickat i när du ställde frågan eller söka på en viss tidsperiod.

Sök frågor och svar om ett visst ämne: Skriv in ett sökord i den första rutan i raden av sökkriterier och/eller klicka i den kategori som ämnet kan tänkas höra under.

I arkivet finns över 15.000 färdigt besvarade frågor (våren 2017) - men observera att svaren på frågorna ju kan ha föråldrats. Det kommer hela tiden nya medicinska rön, nya lagar och regler, ny tekik, nya sociala media osv, så det lönar sig ändå att ställa frågan själv för att få ett färskt svar. Plus att inget problem är fullkomligt identiskt med någon annan - eftersom ni alla är unika.

I listan över Decibels experter kan du se vem som svarat på en fråga. Följ oss gärna på Instagram (decibel.fi_sve) eller Facebook också för att se vad vi gör mer på Decibel. facebookpinstagram nya
Decibels egna ungdomsinformatörer och expertnätverk svarar på frågor från de 11 egna medlemskommunerna, medan frågor från andra kommuner besvaras av Ungdomsakademin eller Ungdomsliv - Nuortenelämä här på Decibel.

Sök frågaStäll en fråga

Mera information:

OBS! Vissa frågor & svar kan ha några år på nacken (finns redan tusentals frågor med svar i arkivet), och eftersom allt från tekik till läkemedelsindustrin ständigt förnyas och förbättras kanske inte fakta i svaren längre är aktuella. Ställ då din fråga på nytt, så får du färsk information. Den 18.10.2013 förnyades även hela portalen Decibel.fi och alla tidigare frågor flyttades innan dess över till ett nytt webbhanteringsprogram. Därför kan det se ut som om att exempelvis frågor från 2011 besvarats först i augusti 2013, fastän de besvarats i medeltal bara några dagar efter att de ställdes.

Senast uppdaterad:
31.07.2018

Deltagande kommuner:

Jakobstad
Kaskö
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Malax
Nykarleby
Närpes
Pedersöre
Vörå

 

Kontaktuppgifter

decibel[at]korsholm.fi +35844 7277 911

Sepis ungdomsinfocenter Bölesundsvägen 10 B 65610 Korsholm Finland Fakturering: Decibel, inköp 333, Centrumvägen 4, 656610 Korsholm Finland

Vad är Decibel?

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal
med information, rådgivning och möjlighet att påverka.

ungdomsinformations och radgivningstjanst vaaka mustavalko 3

Samarbetspartners

Undervisnings- och Kulturministeriet
Koordinaatti
Projektet Regional koordinering av ungdomsinformation och -rådgivningstjänster i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten
© Decibel.fi 2018 | Decibel.fi innehar upphovsrätten till denna sida | Om du önskar kopiera, vänligen källhänvisa och meddela oss!