Sorg

07.02.2019

Sorgen är en naturlig del av livet och det finns gemensamma drag för alla sorger, även om varje människa sörjer på sitt eget sätt. Ofta känner man sorg när man förlorat någon eller något som stått en nära och betytt mycket för en. Kanske tänker man först när man hör ordet sorg på att någon har dött, men även många andra sorters svåra händelser och upplevelser i livet kan innebära förluster som man sörjer. Det kan vara exempelvis vara saker som förändrar ens vardag, som att det tar slut med en kärlekspartner, att föräldrarna skiljer sig och familjen splittras och hemmet förändras eller att någon som betytt mycket för en flyttar.

Hur man reagerar på sorg

Hur man känner och reagerar vid en förlust beror på hur betydelsefullt det man förlorade var för en, vad som hände i samband med förlusten, på hurudan man är som person och vilken bakgrund man har. Det beror också på hur oförberedd man var på förlusten, på hur situationen runt omkring ser ut och på vilket stöd man får.

Vid en plötslig förlust är chock ofta den första reaktionen. Det kan kännas ångestfyllt och ofattbart på samma gång, men chocken är ett skydd mot att överväldigas av hela omfattningen av förlusten på en gång. Efter ett tag släpper chocken och andra reaktioner på sorgen kommer istället. Till exempel

 • Nedstämdhet och förtvivlan
 • Saknad och längtan
 • Ensamhet och övergivenhet
 • Skuldkänslor
 • Sömnsvårigheter
 • Koncentrations- och minnessvårigheter
 • Irritation och ilska
 • Kroppsliga besvär. Vanliga symptom är magknip eller illamående, andningssvårigheter, svaghet och orkeslöshet. Oro, stress och ångest kan leda till muskelsspäningar och huvudvärk och brist på matlust kan ge näringsbrist eller brist på ämnen som kroppen behöver för att fungera. Immunförsvaret kan försämras och man kan lättare få sjukdomar.
  Vissa kan ifrågasätta sin egen mening med livet och rätt att leva, till och med ha självmordstankar.
  Det är vanligt att känslorna växlar, ibland mycket hastigt. Den ena stunden lever man till synes som vanligt och undviker att tänka på det sorgliga, nästa stund kan man inte tänka på någonting annat.

Normal sorg eller depression

Den nedstämdhet och förtvivlan man känner vid sorg kan för vissa bli så stark och sorgen bli så tung att hantera att man inte klarar av att hantera den själv ens med stöd av närstående, utan man behöver professionell hjälp. Sorgen kan bli så svår att den kan utvecklas till en depression som kräver medicinsk behandling. Exempel på när sorgen gått över i en sjukdom är kraftig viktminskning, social isolering, svåra skuldkänslor och självmordstankar och överdriven konsumtion av berusande/bedövande medel som mediciner, alkohol eller droger.

Sorgen förändras med tiden

Sorgen kan till viss del finnas kvar hos en under resten av livet, men den förändras. Att bearbeta förlusten och hitta nya meningar med livet är en process som kan ta lång tid, beroende på hur viktigt det man förlorade var. Oavsett hur svår sorgen är så förändras känslorna nog och med tiden känner de flesta allt mer glädje i vardagen och kan gå vidare med sina liv. Men de flesta minns nog förlusten, speciellt exempelvis vid årsdagar för händelsen, vid högtider som jul eller vid andra viktiga ögonblick i ens liv.

Text: Ungdomsinformatör Susanna Sund

Faktagranskning: Ann-Charlott Rastas

Översättning: Lena Niininen (till finska)

Tillbaka