Kris och sorg

Kris och sorg

Har något akut hemskt hänt?

Håll ut! Kriser och sorg drabbar oss alla nån gång i livet. Förluster och förändringar är en naturlig del av livet och kan var mer eller mindre jobbiga att handskas med eftersom de orsakar stress hos oss.. Vi berörs all någon gång av sjukdomar, olyckor, kärlekssorger och att någon nära dör.  På de här sidorna har vi samlat information om både kriser och sorg och här finns också information om hur du kan söka hjälp.

07.02.2019

De psykiska kriserna delas in i traumatiska kriser och utvecklingskriser/livskriser.  När man hamnar i en kris är det vanligt att man reagerar med kroppen, känslorna, tankarna och sina handlingar. Kro...
Läs mera

07.02.2019

Alla kriser är individuella och framför allt är alla reaktioner på kris individuella och personliga. Det finns inget rätt eller fel sätt att hantera kriser på - varje person använder det sätt man kan....
Läs mera

07.02.2019

Sorgen är en naturlig del av livet och det finns gemensamma drag för alla sorger, även om varje människa sörjer på sitt eget sätt. Ofta känner man sorg när man förlorat någon eller något som stått en ...
Läs mera

07.02.2019

Det finns inget rätt eller fel då det gäller sorg eller sörjande. Alla har rätt att sörja oberoende av om man kände den som är inblandad eller inte. När en filmstjärna eller kändis dör så kan det ju n...
Läs mera

07.02.2019

Posttraumatiskt stressyndrom förkortas PTSD efter engelskans Posttraumatic Stress Disorder. Det kan drabba någon som varit med om en verkligt svår kris och som därför fått ett trauma och där reaktione...
Läs mera