Droger

Droger

Droger är gifter som påverkar människans hjärna eller nervsystem på ett eller annat sätt. Det finns många olika droger, men man bör komma ihåg att inga av dem är ofarliga. Det finns allvarliga risker förknippat med alla typer av droger, vilket också är anledningen till att de är olagliga i Finland.

Droger delas ofta in i följande:

 • Cannabis (marijuana och hasch samt hascholja)
 • Amfetamin
 • Kokain
 • LSD
 • Opiater
 • Lösningsmedel (t.ex. lim)
 • Läkemedel som orsakar berusning

Om du vill har mera information om olika droger kan du läsa mera på RFHL:s hemsida. Det finns många orsaker till varför en person beslutar sig för att pröva på ett rusmedel. Det kan till exempel handla om nyfikenhet, uppror, försök att hävda sig eller grupptryck.

Risken att man ska fortsätta använda och fastna i ett beroende beror bland annat på om man känner att berusningen, känslorna och upplevelserna man fick av drogen tillfredsställer ett inre behov eller problem man hade – åtminstone för en stund. Då kan drogen ersätta något ”söndrigt” i människan. Tillfredsställelsen är dock konstgjord och tillfällig och löser inga problem. Snarare skapar rusmedelsanvändning problem, allt från koncentrationssvårigheter eller relationsproblem till kriminalitet eller depression. Risken att bli beroende ökar om man biologiskt har lättare för att bli beroende. Det här kan bero på genetiskt arv, men också på hur signalsubstanser och hormoner fungerar i hjärnan vid just det tillfället i livet.

Faktorer som skyddar:

 • En trygg familj och uppväxtmiljö där man tar hand om varandra
 • Goda sociala förmågor och ett bra socialt nätverk
 • Att man är duktig på något och upplever att man lyckas med det
 • God självkänsla och en positiv självbild
 • Hälsosamma metoder för att få känna välbefinnande
 • Att näromgivningen har en ansvarsfull inställning till berusningsmedel
 • Att man inte röker eller dricker alkohol eller att man har lite erfarenhet av att pröva berusningsmedel
 • Att man känner samhörighet med samhället (familj, skola, arbetsplats, hobbygrupp osv)

Faktorer som riskerar och ökar utsattheten:

 • Otrygghetskänslor och kriser under uppväxtåren
 • Ensamhet
 • Skolgångssvårigheter och inlärningssvårigheter
 • Dålig eller ingen impulskontroll
 • Avsaknad av kontakt med trygga vuxna
 • Biologiskt eller socialt arv, att man ärvt mera genetiska anlag för att bli beroende av något eller att man tar efter beteendet av någon
 • Att många i närheten använder berusningsmedel och att berusningsmedlen är lätta att få tag i.
 • Att man i ett tidigt skede av livet provat på berusningsmedel
 • Att man upprepade gånger utsätter sig för berusningsmedlens verkan – berusar sig på olika vis.
27.08.2019

Det här temat är gjort av föreningen Cannabisnätverket i Finland rf. Cannabis är ett samlingsnamn för en grupp preparat som kommer från en växt som på latin heter Cannabaceae. Det finns tre olika type...
Läs mera

27.08.2019

Hur en person reagerar på cannabis går inte att förutspå! När man röker cannabis förstärks ofta den känslan man har strax före man röker, så är man exempelvis ledsen gör cannabis att man känner sig me...
Läs mera