Cannabis

27.08.2019

Det här temat är gjort av föreningen Cannabisnätverket i Finland rf.

Cannabis är ett samlingsnamn för en grupp preparat som kommer från en växt som på latin heter Cannabaceae. Det finns tre olika typer av denna växt, indica, ruderalis och sativa. Det är ur växterna Sativa och Indica man utvinner det som blir till cannabis.

Cannabisväxten kallas också för hampa. Den är en väldigt tålig växt. Genom historien och ännu idag används hampa för att tillverka olika saker som kläder, hållbara rep, säckar, nät matolja och djurfoder. Ruderalis är den växt typ man även kallar industrihampa. Redan för över 6000 år sedan använde man också hampa som medicin. Idag talas det mycket om cannabis som medicin mot sjukdomar eller som smärtstillande preparat. Medicin som innehåller cannabis är ändå en annan sak än den cannabis man använder för att bli ”hög”.

Varför tar man Cannabis?

Det finns olika orsaker till att man vill experimentera med en drog. Man kanske vill passa in i gänget, vara tuff, eller kanske man inte mår så bra. Det kan kännas som om cannabis är en lösning på det du söker efter just då - men i verkligheten kan det hända att den leder till ännu mer problem.

Cannabis kan kännas som ett bra alternativ därför att den kan vara svårare att upptäcka av andra till skillnad från om man dricker alkohol. Vi är ännu inte så vana vid att känna igen tecknen på hurudan man blir då man tagit cannabis. Det som många inte vet är ändå att den stannar mycket längre i kroppen än man själv kanske tror.

Idag är Cannabis olaglig så gott som i alla Europeiska länder, men lagarna varierar från land till land. I en del länder är det lagligt att till exempel inneha en lite mängd cannabis för eget bruk. Några delstater i USA har också legaliserat cannabis. Cannabis hör till de narkotikaklassade ämnena. Det är alltså förbjudet att sälja, köpa, inneha och odla cannabis i Finland.

Olika former av ämnet

Ämnet tetrahydrocannabinol THC är det ämne man oftast mäter för att bestämma styrkan av cannabis. Drogindustrin strävar till att få fram starkare och starkare former av cannabis, därför är den cannabis som finns idag ofta betydligt starkare än den som fanns på till exempel 1970-talet. Idag är THC halten i medeltal 5-6 ggr högre än den var på 70-talet.

Ämnet cannabidiol (CBD) skall skydda mot skadeverkningar som till exempel skydda mot epileptiska anfall eller psykoser. CBD är ofta en mycket mindre del av innehållet än THC. CBD börjar verka senare under cannabisruset. I de nya starkare varianterna där THC är högre har man inte höjt ämnet CBD, vilket ökar risken för att få negativa effekter.

Den cannabis du får i dig från att använda plantan lagras på en del ställen i din kropp. Exempel på sådana ställen är i fettvävnader som i hjärnan och i inre organ.

Marijuana.

Marijuana är torkade blad som malts sönder och röks och innehåller olika mängd THC beroende på hur den är framodlad. Det är oftast bladen av Cannabisplantan som visas i media. Också blommorna av plantan kan bli till drogen Cannabis. De torkade honblommorna man även kan använda kallas ”buds”.

Marijuana rullas vanligen in i papper som en cigarett, som kallas för joint. En joint skiljer sig från en vanlig cigarett på det sättet att tobaksfiltret oftast är utbytt mot en ihoprullad pappersbit. Detta gör också att det är mer skadligt för lungorna att röka en joint jämfört med en vanlig cigarett. En joint brukar också vara mera konformad och oftast är ändan av jointen ihoptvinnad. Man kan blanda marijuana med tobak från en cigarett, vilket i sig kan ge upphov till ett nikotinberoende. Marijuana kan även bryggas som te eller blandas med mat, eller rökas genom en vattenpipa som kallas bong.

Man känner också igen en marijuanacigarett på lukten. Det luktar annorlunda än tobak och röken från en joint kan skilja sig från cigarettrök genom att den är ljusare och kraftigare.

Marijuana är idag ofta starkare än den var förr. Odlingsmetoder och selektivt bruk av frön har gjort att man fått fram en kraftigare drog. Resultatet har blivit en markant ökning av antalet marijuanarelaterade akutintagningar av unga rökare. Eftersom det oftast finns mera THC och mindre skyddande CBD ämnen i den starkare varianten får oftare personer som använder den att uppleva starka ångestkänslor eller psykossymtom. Marijuana innehåller i regel 1-20% THC.

Hasch

Hasch är torkade växtdelar sammanpressat med kåda. Särskilt honblommorna av Cannabis innehåller mycket THC. Det kan både ätas och rökas. Man eldar på haschbiten så att den blir varm till exempel med en tändare. Då blir haschbiten mjuk så att man kan blanda den med tobak. Man blandar oftast hasch med tobak och röker det i en joint eller bong eller pipa. Det finns speciella pipor som är framtagna för att inte behöva blanda ut haschet. Hasch brukar vara starkare än marijuana. Det innehåller ca 5-25% THC.

 

Text: Cannabisnätverket Finland rf.

Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors (till finska)

Tillbaka