Cannabis

Cannabis

Även om du själv inte använder Cannabis eller tänker prova på det kan det vara bra för dig att veta hur den funkar. Attityden till Cannabis har förändrats mycket de senaste åren och en del unga har berättat att cannabis blivit nästan lika vanligt som att röka cigaretter bland finländska ungdomar. Cannabisindustrin påverkar dessutom miljön som vi alla skall leva i. Man brukar också säga att det runt en missbrukare finns åtminstone 10 andra personer som blir berörs av hens missbruk. Många personer möter också cannabismissbruk på sina arbetsplatser och behöver därför veta vad de kan göra. Men hur mycket vet vi egentligen om cannabis och hur det påverkar oss?

Nu som då får vi frågor om cannabisanvändning till Decibels Våga fråga - men framförallt får vi höra av såväl ungdomar som skolhälsovårdare, rektorer, ungdomsledare och poliser att användningen av cannabis i olika former ökat kraftigt i Österbotten bara under de senaste 1-2 åren. Inställningen till användningen har dessutom blivit mera accepterande. Och som alltid när vi på Decibel får nys om en trend där det kan behövas mera fakta och råd i förebyggande syfte, så lyfter vi upp det på portalen genom informationssidor.

Det här temat är gjort av föreningen Cannabisnätverket i Finland rf.

Tell Us Online r.f. är en förening som grundades år 2014 av en grupp frivilliga som ville att vi i Finland skulle ha ett likadant nätverk kring Cannabis som de andra Nordiska länderna har. Föreningen blev sedan mera känd under namnet Cannabisnätverket Finland. Det vi gör är att samla in information om cannabis och i samarbete med de övriga nätverken och andra som jobbar med drogförebyggande arbete utveckla metoder för att berätta om och behandla cannabismissbruk i vårt. Vi finns på Facebook, Twitter och WhatsApp där du kan kontakta oss för frågor. Vi koordinerar också utbildningar och Cannabisbehandlare. Du får vara anonym då du kontaktar oss.
Du kan bli medlem i vårt nätverk eller läsa mer om oss på vår hemsida: www.cannabisnatverketfinland.fi

Har du frågor om cannabis överlag så kan du ställa dem till våra experter inom missbrukarvården och det förebyggande rusmedelsarbetet via Våga fråga. Vill du diskutera legalisering ska du vända dig till högre ort, så som den finska staten, där lagar stadgas. Att använda, köpa, sälja, importera, producera eller på annat sätt ha att göra med cannabis är förbjudet och straffbart enligt lag i Finland.