Olika typer av mobbning

04.04.2019

Muntlig mobbning

Dit hör att kalla någon för fula och nedlåtande namn, att retas, att insinuera (antyda något på ett elakt sätt), att skälla på någon, driva med någon och skämta elakt om den människan, härmas och göra narr av någon och så vidare. De sårande orden lämnar inga fysiska spår, men de skadar den mobbades självkänsla och hur den mobbade klarar av att förhålla sig till sig själv och sätt att möta andra på. Forskning visar att de som blivit mobbade ännu många år senare ofta har dåligt självförtroende och svag självkänsla och att de fortsättningsvis har svårt att våga lita på andra människor.

Indirekt mobbning

Indirekt mobbning är då den som mobbar och den mobbade inte står öga mot öga, de befinner sig inte på samma ställe eller i samma situation när mobbningen händer. Den här formen av mobbning syns inte alls lika tydligt och kan vara svår för utomstående att upptäcka. Det är oftast mera frågan om en social manipulation, till exempel när mobbaren försöker påverka kompisarnas åsikter om den mobbade så att de ska börja ogilla den mobbade, undvika eller bete sig avvisande mot honom/henne. Exempelvis kan mobbaren manipulera klasskompisar genom att hitta på negativa lögner om den mobbade och sprida rykten som kan förstöra relationen den mobbade har med dem som hör och tror på ryktena. Offret för den indirekta mobbningen kan så småningom upptäcka att han/hon står utan sällskap i skolan/på fritiden/i gänget. I värsta fall vänder hela gruppen ryggen mot den mobbade och utesluter honom/henne helt. Till den här formen av mobbning hör alltså också stöta ut någon, hindra någon från att vara med och ”tala skit bakom ryggen” på den här personen.

Fysisk mobbning

Till fysisk mobbning hör att knuffa, slå, riva eller sparka någon, men också att ta eller gömma någons saker. Till extremfallen hör grovt våld och grov misshandel, men tack och lov är de här fallen inte så vanliga, fastän de ofta uppmärksammas i media. De gånger mobbningen blir direkt fysisk bör man absolut göra en brottsanmälan till polisen eftersom också fysisk mobbning är straffbart enligt lag.

Mobiletelefon- och nätmobbning

Att mobba någon via mobilen eller på nätet är lätt idag, för det behövs inte mer än några klick och att trycka på sänd-knappen. Vanligtvis brukar chansen att förbli anonym och svårigheterna att bli fast för det locka mobbare att göra sådant som de aldrig skulle göra ”i verkligheten” ansikte mot ansikte. Genom mobiltelefonen eller nätuppkopplingen kan man på några ögonblick sprida falska rykten, pinsamma foton eller privat information om andra eller anonymt skicka retfulla eller hotfulla meddelanden. Mobbning i skolan brukar ske under skoltid, men genom mobiltelefon och Internet kan mobbaren nå sitt offer dygnet runt. Inte ens i sitt eget hem är den mobbade skyddad från mobbningen.

Text: Ungdomsinformatörerna

Översättning: Lena Niininen (till finska), Hannele Pelli

Tillbaka