Vilken är din roll?

04.04.2019

Du har kanske inte tänkt på det, men en mobbningssituation består av fler personer än den som mobbar och den mobbade. Känner du igen dig i någon av följande karaktärer?

Mobbaren

Är den aktiva i mobbningssituationen, den som har "huvudrollen". Det är mobbaren som börjar mobba och som kanske drar med sig andra i mobbandet. Kanske mobbaren vill ha makt eller är väldigt lättantändlig till humöret. Han/hon kan försöka få uppmärksamhet genom att mobba någon. Mobbaren kan även känna sig osäker i gruppen och försöker då genom att mobba någon stärka sin egen ställning och status genom att trycka ner andra. Av alla elever är 7-10 % mobbare.

Medhjälparen

Hjälper mobbaren att mobba och deltar aktivt i mobbaren, men har inte huvudrollen. Han/hon tar oftast inte initiativet till mobbningen, men hjälper och stärker mobbaren på olika sätt. Hjälparen kan vara en sådan person som själv är rädd för att bli målet för mobbning och tror att hon/han kanske kan undvika att bli mobbad genom att själv mobba någon annan.

Påhejaren

I mobbningssituationen är påhejaren (eller anhängaren) den som inte mobbar själv, men som är med på mobbarens sida i mobbningssituationen. Han/hon ger mobbaren positiv feed-back genom att ropa och skratta med mobbaren och uppmuntra, driva på och hetsa upp mobbaren. Påhejarna brukar smalas på platsen där mobbningen sker, stå vid sidan och se på och skratta och kanske också upprepa sådant som mobbaren gör eller säger. På det här viset ger påhejaren sitt stöd åt mobbaren genom kroppsspråk, miner och ord. Det kan räcka med att de ser på och inte avbryter eller ingriper eller försvarar den mobbade.

Den mobbade

är den som upprepade gånger råkar ut för mobbning och som blir utsatt för andras avvisande behandling. Den mobbade blir till exempel slagen, riven i håret eller kläderna, kallad fula ord, hånas på Internet eller vars saker blir förstörda. Den mobbade är ett offer, som på något vis inte kan försvara sig inför sina mobbare. Man kan bli mobbad för att andra är avundsjuka, exempelvis på skolframgångar. Den mobbade kanske är till sin natur mer känslig eller tystlåten än andra, så att han/hon har svårare att få vänner. Att våga vara annorlunda, till exempel genom att klä sig på ett annat sätt än andra, kan vara en orsak till varför någon börjar mobbas. Den mobbade kan ha ett avvikande utseende som han/hon inte kan rå för.

Den mobbades försvarare

Kan vara en sådan person som ställer sig på den mobbades sida och försöker stöda och försvara den mobbade. Försvararen försöker få andra att sluta mobba eller kan försöka trösta den mobbade på tu man hand. Försvararen kan ofta berätta om mobbningen för en vuxen och annars försöka få ett slut på mobbningen.

Den tyste accepteraren

Det finns många som drar sig undan mobbningssituationer och försöker låtsas att de inte lägger märke till mobbningen. Av eleverna i en skola är den största delen, 25-35 %, sådana som bara är tysta och inte ingriper eller försöker stoppa mobbning när de ser den. De här personerna går bort när mobbningen börjar, berättar inte om den för vuxna och försöker inte stöda den mobbade. Det kan vara att den tyste accepteraren är rädd för att själv bli utsatt för mobbningen om han/hon försöker förhindra eller ingripa i mobbningen, så genom att gå undan så accepterar han/hon mobbningen.

Text: Ungdomsinformatörerna, Folkhälsans anti-mobbningsteam / Sarah Storm och Stina Forsberg

Översättning: Jenny Hjulfors (till finska)

Källor: kivakoulu.fi, e-mielenterveys.fi, terveysnetti.turkuamk.fi, nuortennetti

Tillbaka