Konsumentskydd

24.09.2018
Konsumentskyddslagen finns till för att trygga konsumentens rättigheter vid köp av produkt eller tjänst av företag. Konsumentskyddslagen gäller INTE köp mellan två företag eller två konsumenter. Detta är viktigt att komma ihåg om man till exempel köper en begagnad bil eller om man köper något på loppis.

Konsumentens skyldighet är att betala produktens pris vid överenskommen tidpunkt. Säljarens grundläggande ansvar är att leverera en vara/sak korrekt utgående från avtalat pris och avtalad tidpunkt.

Ett köp eller en beställning innebär i princip att man ingår ett avtal. Varken köparen eller säljaren kan ensidigt ändra avtalet. Man kan alltså inte ångra sig. Många varuhus och nätbutiker har en frivillig bytes- och returrätt, men detta är alltså inte ett måste.
Om produkten eller tjänsten har ett fel har köparen rätt till gottgörelse. Detta kan vara om produkten är sönder, har tillverkningsfel, inte lämpar sig för användningsområdet, skötselanvisningarna är bristfälliga eller om varan inte har den livslängd som utlovats. En tjänst är bristfällig om den inte utförs med yrkesskicklighet och omsorg eller om något inte följer avtalet.

Garanti

Garantin täcker inte fel som beror på att använder har använt något på fel sätt. Kom ihåg att alltid spara garantibeviset. När du upptäcker ett fel skall du kontakta försäljaren. Försäljaren har skyldighet att reparera/byta ut varan, eller returnera pengarna. Kvittot är alltid bra att spara, speciellt vid dyrare inköp.

Reklamation

Det första du då gör när du upptäcker ett fel på en vara är att lämna in en skriftlig reklamation till företaget du köpt varan av. Blanketten för reklamation finns här. Om företaget inte tar reklamationen på allvar, kan du kontakta magistratens konsumentrådgivning och få hjälp därifrån.

Om man hamnar i en tvist med ett företag man köpt tjänster av eller känner att man blivit lurad på någon produkt, kan man alltid kontakta Konsumentrådgivaren som ger råd och kan även kontakta den man är i tvist med, det är dessutom gratis.

 

Text: Socionomstuderande Sofia Sundman


Källor: Konsumentskydd, Konsumentskyddslag

Tillbaka