Fpa, TE-byrån och Skatteförvaltningen

Fpa, TE-byrån och Skatteförvaltningen

Fpa (Folkpensionsanstalten)

är en instans som har sina serviceställen runt om i hela landet. Fpa skall ekonomiskt säkerställa grundtryggheten för de som bor i Finland, alltså betala ut stöd i form av pengar till de som har rätt till det. Grundtanken som Fpa har är: ett stöd i livets alla skeden.

Exempel på tider i livet då man kan behöva hjälp och stöd från Fpa kan vara:

 • när ett barn föds
 • under studietiden
 • om man blir sjuk
 • om man blir arbetslös
 • när man går i pension
 • vid skilsmässa

På Fpa:s hemsida finns det förklarat hur du går tillväga när du skall ansöka om ekonomiskt stöd. Där finns också blanketter att fylla i samt beräkningsprogram att använda och kolla om du är osäker på ifall du har rätt till stöd eller inte. Du kan också gå in till Fpa och prata med en handledare där. På byrån kan det vara lång kö, så ifall du inte har så gott om tid, finns det också tidsbokning på nätet. Ytterligare går det också att ringa till Fpa och få handledning per telefon. Det fungerar inte bara att ansöka om ett stöd från Fpa och sedan tänka att det bara kommer pengar så länge man vill. De kräver att den som söker själv också är aktiv. Om du t.ex. ansöker om allmänt bostadsbidrag skall hyresavtalet lämnas in till Fpa-byrån. Om du ansöker om studiestöd skall intyg inlämnas från skolan att du är studerande där osv.

 

TE-Byrån

TE-byrån eller Arbets- och näringsbyråer finns runt om i hela Finland. De erbjuder avgiftsfria tjänster för arbetssökande. För att få hjälp från TE-byrån bör du bo i Finland eller vilja arbeta i Finland. TE-byrån samarbetar med företag, läroanstalter, kommuner mm.

Från TE-byrån kan du få hjälp och råd till exempel om du:

 • Skall söka arbete
 • Vill starta företagBehöver vägledning i yrkesval/karriärval
 • Behöver hjälp med yrkesutbildningsval
 • Skall göra en arbetsprövning
 • Är i behov av rehabiliterande arbetsverksamhet

 

Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen är den organisation som övervakar Finlands skatteintäkters tillförlitlighet och effektivitet. Skatteintäkterna är den största inkomsten för den offentliga ekonomin, därför behövs det en skild offentlig instans som sköter om allt som har att göra med skatterna. Det är egentligen riksdagen och EU som bestämmer det mesta om beskattningen, så skatteförvaltningen följer egentligen bara de instruktioner de fått för att se till att beskattningen fungerar i praktiken.

 • De skatter vi betalar till staten är mervärdesskatten, gåvoskatt, källskatt, arvsskatt, kapitalinkomstskatt, statens inkomstskatt, överlåtelseskatt och samfundsskatt.
 • Till kommunerna betalar vi fastighetsskatt, kommunalskatt och samfundsskatt. Till församlingarna betalas kyrkoskatt och samfundsskatt.
 • Slutligen betalas till skogsvårdsföreningarna skogsvårdsskatt.
 • Förutom privatpersoner så betalar också företag och samfund skatter.

Skattekort = Om du jobbar i Finland behöver du ett eget skattekort. Skattekort kan beställas via nätet på skatteförvaltningens hemsida. Du får vanligtvis ett nytt skattekort hem i postlådan en gång per år. Skattekortet är en anvisning från skattemyndigheten till arbetsgivaren, så arbetsgivaren vet hur mycket om skall dras av lönen som går till skatten. Skattekortet är egentligen bara en uppskattning på hur mycket du kommer förtjäna/år. I slutet av året gör skatteverket en beräkning på om du förtjänat mer eller mindre än vad det stod på skattekortet. Har du förtjänat mer, måste du betala kvarskatt till skatteverket, och har du förtjänat mindre så får du skatteåterbäring som betalas till ditt konto. När det klargjorts om du skall betala eller få tillbaka skatt, får du hem ett brev från skatteverket, detta kallas den förhandsifyllda skattedeklarationen. Skattekortet skall alltså lämnas in till din arbetsgivare när du börjar jobba.