FPA, TE-byrån och Skatteförvaltningen

24.09.2018

FPA (Folkpensionsanstalten) är en instans som har sina serviceställen runt om i hela landet. FPA skall ekonomiskt säkerställa grundtryggheten för de som bor i Finland, alltså betala ut stöd i form av pengar till de som har rätt till det. Grundtanken som FPA har är: ett stöd i livets alla skeden. På FPA:s hemsida finns det förklarat hur du går tillväga när du skall ansöka om ekonomiskt stöd.

TE-byrån eller Arbets- och näringsbyråer finns runt om i hela Finland. De erbjuder avgiftsfria tjänster för arbetssökande. För att få hjälp från TE-byrån bör du bo i Finland eller vilja arbeta i Finland. TE-byrån samarbetar med företag, läroanstalter, kommuner mm. Från TE-byrån kan du få hjälp och råd till exempel om du skall söka arbete eller behöver hjälp ,ed yrkesutbildningsval.

Skatteförvaltningen

Skatteintäkterna är den största inkomsten för den offentliga ekonomin, därför behövs det en skild offentlig instans som sköter om allt som har att göra med skatterna. De skatter vi betalar till staten är mervärdesskatten, gåvoskatt, källskatt, arvsskatt, kapitalinkomstskatt, statens inkomstskatt, överlåtelseskatt och samfundsskatt.

  • Till kommunerna betalar vi fastighetsskatt, kommunalskatt och samfundsskatt. Till församlingarna betalas kyrkoskatt och samfundsskatt.
  • Slutligen betalas till skogsvårdsföreningarna skogsvårdsskatt.
  • Förutom privatpersoner så betalar också företag och samfund skatter.

Om du jobbar i Finland behöver du ett eget skattekort. Skattekort kan beställas via nätet på skatteförvaltningens hemsida. Du får vanligtvis ett nytt skattekort hem i postlådan en gång per år. Skattekortet är en anvisning från skattemyndigheten till arbetsgivaren, så arbetsgivaren vet hur mycket om skall dras av lönen som går till skatten. Skattekortet är egentligen bara en uppskattning på hur mycket du kommer förtjäna/år. I slutet av året gör skatteverket en beräkning på om du förtjänat mer eller mindre än vad det stod på skattekortet. Har du förtjänat mer, måste du betala kvarskatt till skatteverket, och har du förtjänat mindre så får du skatteåterbäring som betalas till ditt konto. När det klargjorts om du skall betala eller få tillbaka skatt, får du hem ett brev från skatteverket, detta kallas den förhandsifyllda skattedeklarationen. Skattekortet skall alltså lämnas in till din arbetsgivare när du börjar jobba.

Text: Socionomstuderande Sofia Sundman


Källor: FPA

Tillbaka